Ak máte vy alebo niekto, koho poznáte, problém s hraním a potrebujete pomoc, volajte 1-800 GAMBLER
Funkcia Upraviť stávku Vám dáva možnosť na pridanie, zamenenie alebo odstránenie Vašich tipov a zvýšenie vkladu pre nevyhodnotené stávky, predzápasové, aj stávky naživo. Funkciu môžete použiť aj na zmenenie typu Vašej stávky na ktorúkoľvek príslušnú kombinovanú možnosť, alebo z možnosti Iba výhra na Víťaz/miesto, kde je to dostupné. Napríklad viete zmeniť Vašu nevyhodnotenú Trojku na tri Dvojky.
Funkcia Upraviť stávku je ponúknutá, keď je dostupná funkcia Vyplatiť teraz pre všetky nevyhodnotené tipy v rámci Vášho tiketu a kde výsledok posledného tipu ešte nebol určený. To znamená, že aj keď boli už niektoré tipy na Vašom Aku tikete vyhodnotené, stále budete mať možnosť na využitie funkcie Upraviť stávku.
Ak je stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku, nový vklad sa bude rovnať aktuálnej hodnote stávky Vyplatiť teraz. Výnimkou sú nasledujúce prípady: Kde bola použitá funkcia Upraviť stávku pre pridanie tipu k stávke alebo pre zvýšenie vkladu, kde sú všetky tipy v pôvodnej stávke stále predzápasové, a kde nenastali zmeny v kurzoch (v tomto prípade sa bude nová stávka rovnať hodnote pôvodnej stávky alebo, kde bol zvýšený vklad, sume zvýšeného vkladu); alebo, keď je zmenený typ stávky a suma Vyplatiť teraz nemôže byť rozdelená rovnako pre všetky časti novej stávky (v tomto prípade bude nová stávka zaokrúhlená nadol a bude uplatnená rovnako na všetky časti novej stávky a akýkoľvek prebytok bude vrátený späť na Váš účet).
Keď je stávka upravená funkciou Upraviť stávku, všetky kurzy na novú podanú stávku budú aktualizované, aby odrážali aktuálne kurzy a nie pôvodne prijaté kurzy.
Ako Upraviť Vašu stávku
Vašu stávku môžete upraviť cez záložku Vyplatiť teraz v rámci sekcie Moje stávky. Stačí vybrať Upraviť stávku v pravom hornom rohu tiketu, čo Vám umožní pridať, zameniť alebo odstrániť tipy podľa Vášho výberu, zmeniť typ stávky alebo zvýšiť vklad.
Pridanie tipu
Pre pridanie tipu musíte najprv kliknúť na ‘Pridať tipy’ na tikete. Týmto sa dostanete na domovskú stránku a spustíte vyskakovacie okienko, ktoré Vás vyzve na prezretie stránky a pridanie tipov. Vybraním tipu z ktoréhokoľvek kupónu ho pridáte na dočasný tiket, ktorý sa zobrazí v spodnej časti obrazovky. Všetky existujúce kurzy budú aktualizované, aby odrážali aktuálne kurzy a nie pôvodne prijaté kurzy a nová suma k výplate sa aktualizuje, aby odrážala kurzy dodatočných tipov. Vybraním možnosti ‘Pridať na stávku’ v spodnej časti dočasného tiketu potom pridáte tip(y) na tiket. Pre podanie Vašej žiadosti Upraviť stávku musíte vybrať ‘Uložiť zmeny’ a následne ‘Potvrdiť’.
Zamenenie tipu
Pre zamenenie tipu na Vašom tikete musíte najprv kliknúť na tip v rámci tiketu. Týmto načítate vyskakovacie okienko ‘Zameniť tipy‘, ktoré Vám umožní vybrať alternatívnu možnosť z tej istej stávkovej ponuky. Po vybraní Vašej náhrady budú všetky existujúce kurzy aktualizované, aby odrážali aktuálne kurzy a nie pôvodne prijaté kurzy a nová suma k výplate sa aktualizuje, aby odrážala kurzy zmenených tipov. Vyberte ‘Hotovo’, aby sa tiket aktualizoval novým tipom. Pre podanie Vašej žiadosti Upraviť stávku musíte vybrať ‘Uložiť zmeny’ a následne ‘Potvrdiť’.
Odstránenie tipu
Pre odstránenie tipu z Vášho tiketu stačí kliknúť na ‘X’ vľavo od tipu. Odstránený tip sa potom zobrazí ako preškrtnutý na tikete. Toto sa dá zvrátiť kliknutím na ‘Naspäť’ a tip bude znova pridaný na tiket. Zobrazí sa nová suma k výplate a bude odrážať všetky zmeny a všetky existujúce kurzy budú aktualizované, aby odrážali aktuálne kurzy a nie pôvodne prijaté kurzy. Pre podanie Vašej žiadosti Upraviť stávku musíte vybrať ‘Uložiť zmeny’ a následne ‘Potvrdiť’.
Zmenenie typu Vašej stávky
Pre zmenenie typu Vašej stávky musíte vybrať aktuálny typ stávky na vrchu Vášho tiketu, napríklad ‘Trojka’. Po vybraní možnosti ‘Zmeniť typ stávky’ sa zobrazí vyskakovacie okienko, kde si môžete vybrať z dostupných alternatív. Každý typ stávky bude zobrazený vedľa obsiahnutých stávok a vedľa nového vkladu na jednotku. Pre úpravu stávky medzi možnosťami Iba výhra a Víťaz/miesto zakliknite alebo odkliknite príslušne políčko 'V/M'. Po vybraní Vašej náhrady sa nová suma k výplate aktualizuje, aby odrážala kurzy zmenených typov stávok a všetky existujúce kurzy budú aktualizované, aby odrážali aktuálne kurzy a nie pôvodne prijaté kurzy. Vyberte ‘Hotovo’, aby sa tiket aktualizoval novým typom stávky. Pre podanie Vašej žiadosti Upraviť stávku musíte vybrať ‘Uložiť zmeny’ a následne ‘Potvrdiť’.
Zvýšenie Vášho vkladu
Pre zvýšenie Vášho vkladu musíte najprv ťuknúť na sumu vkladu v dolnej ľavej časti tiketu, kde bude pre stávku zobrazená aktuálna hodnota Vyplatiť teraz. Potom sa zobrazí vyskakovacie okienko, ktoré Vám umožní zadanie sumy dodatočných prostriedkov k Vášmu vkladu a aktuálna hodnota z funkcie Vyplatiť teraz. Po zadaní Vášho dodatočného vkladu sa zobrazí Nová suma k výplate, ktorá bude odrážať aktuálnu hodnotu z funkcie Vyplatiť teraz plus vyžiadané zvýšenie. Vyberte ‘Hotovo’, aby sa tiket aktualizoval dodatočným vkladom, ktorý bude zobrazený vedľa aktuálnej hodnoty z funkcie Vyplatiť teraz. Pre podanie Vašej žiadosti Upraviť stávku musíte vybrať ‘Uložiť zmeny’ a následne ‘Potvrdiť’.
Uloženie a potvrdenie Vašej žiadosti
Po upravení Vašej stávky musíte kliknúť na ‘Uložiť zmeny’ pre potvrdenie. Po kliknutí na ‘Uložiť zmeny’ sa tlačidlo aktualizuje na ‘Potvrdiť’. Ak nekliknete na potvrdenie do piatich sekúnd, vrátite sa do predošlého statusu. Pri vybraní ‘Potvrdiť’ sa tlačidlo zmení na ‘Ukladá sa’ a keď je proces dokončený, Vaša stávka sa zobrazí ako upravená.
Podmienky
 1. Funkcia Upraviť stávku je dostupná na vybraných podujatiach, zápasoch a predzápasových stávkach a stávkach naživo pre rôzne športy, vrátane futbalu, tenisu a basketbalu.
 2. Pri prijímaní žiadosti Upraviť stávku je oneskorenie bežné. Ak sa kurz zmení alebo je stávková ponuka zrušená, je možné, že žiadosť Upraviť stávku nebude úspešná.
 3. Ak je žiadosť Upraviť stávku úspešná, stávka bude podaná použitím nového vkladu a v sekcii Moje stávky sa zobrazia upravené tipy.
 4. Ak je stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku, nový vklad sa bude rovnať aktuálnej hodnote stávky Vyplatiť teraz. Výnimkou sú nasledujúce prípady: Kde bola použitá funkcia Upraviť stávku pre pridanie tipu k stávke alebo pre zvýšenie vkladu, kde sú všetky tipy v pôvodnej stávke stále predzápasové, a kde nenastali zmeny v kurzoch (v tomto prípade sa bude nová stávka rovnať hodnote pôvodnej stávky alebo, kde bol zvýšený vklad, sume zvýšeného vkladu); alebo, keď je zmenený typ stávky a suma Vyplatiť teraz nemôže byť rozdelená rovnako pre všetky časti novej stávky (v tomto prípade bude nová stávka zaokrúhlená nadol a bude uplatnená rovnako na všetky časti novej stávky a akýkoľvek prebytok bude vrátený späť na Váš účet).
 5. Kde bola stávka upravená funkciou Upraviť stávku, pôvodný vklad sa nebude započítavať do akejkoľvek ponuky, ku ktorej sa viažu podmienky prestávkovania. Nový vklad sa bude započítavať do podmienok prestávkovania, ak tipy spĺňajú kvalifikačné podmienky.
 6. Niektoré ponuky bet365 nebudú dostupné, ak bola použitá funkcia Upraviť stávku. Pre viac informácií o jednotlivých ponukách si pozrite príslušné Podmienky.
 7. Funkcia Upraviť stávku nie je dostupná pre stávky funkcie Vytvoriť stávku, Parlay karty, Teasery alebo Teaser karty s pevným kurzom.
 8. bet365 nemôže garantovať, že funkcia Upraviť stávku bude dostupná pre Váš výber stávok. Kde je funkcia Upraviť stávku dostupná pred podujatím a my nepokrývame toto podujatie naživo, táto funkcia sa stane nedostupnou po začatí podujatia.
 9. Pri upravení stávky budú akékoľvek stávkové limity vypočítané rovnakým spôsobom ako pri podaní ktorejkoľvek inej stávky. Kde upravením stávky dosiahnete stávkové limity, žiadosť Upraviť stávku bude zamietnutá.
 10. bet365 nezodpovedá za nedostupnosť funkcie Upraviť stávku z technických dôvodov a stávky zostávajú v platnosti podľa toho, ako boli pôvodne podané.
 11. bet365 si vyhradzuje právo prijať alebo odmietnuť akúkoľvek stávku pre akýkoľvek šport, súťaž, stávkovú ponuku alebo typ stávky, ktorý je súčasťou funkcie Upraviť stávku.
 12. bet365 si vyhradzuje právo na zmenu, pozastavenie alebo odobratie funkcie Upraviť stávku kedykoľvek pre akékoľvek podujatie, zápas, stávkovú ponuku alebo zákazníka. Akékoľvek stávky na takéto podujatie, zápas alebo stávkovú ponuku zostávajú v platnosti podľa toho, ako boli pôvodne podané.
 13. bet365 si vyhradzuje právo na zvrátenie vyhodnotenia funkcie Upraviť stávku, ak bola stávka vyhodnotená nesprávne.
Pre hranie musíte mať nad 21 rokov.
Ak máte Vy alebo niekto, koho poznáte, problém s hraním a potrebujete pomoc, volajte
1-800 GAMBLER.
Hillside (New Jersey) LLC is regulated by the New Jersey Division of Gaming Enforcement under Transactional Waiver # 477-50
© 2001-2022 bet365. Všetky práva vyhradené.
bet365 používa cookies
Používame cookies pre poskytnutie lepších a viac personalizovaných služieb. Pre viac informácií si pozrite naše Používanie cookies.
Spravovanie cookies
Prijať
Výkonnostné cookies
Výkonnostné cookies zlepšujú užívateľský zážitok tým, že anonymne sledujú preferencie. Používajú sa interne na poskytovanie súhrnných štatistík o návštevníkoch našich webových stránok.
Prijať
Nevyhnutné cookies
Niektoré cookies sú potrebné pre fungovanie webovej stránky a nie je možné ich zakázať. Tieto zahŕňajú:
Spravovanie relácie
Spravujú informácie o relácii a umožnia užívateľom prechádzať webovou stránkou.
Funkčnosť
Umožňujú pamätať si užívateľské preferencie, napr. preferovaný jazyk, zaraďovanie typov, nastavenia médií. Sú tiež používané k zlepšeniu užívateľskej skúsenosti. Napríklad zabraňuje, aby sa užívateľovi zobrazila rovnaká správa dvakrát.
Predchádzanie podvodom
Tieto cookies ukladajú informácie, ktoré nám pomôžu zastaviť podvodné používanie webových stránok.
Tracking
Tieto cookies nám umožnia ukladať informácie o tom, ako užívatelia otvorili internetovú stránku. Toto je potrebné zaznamenať, aby sme mohli zodpovedajúcim spôsobom zaplatiť našich Partnerov.