Pokud máte Vy nebo někdo, koho znáte, problém s hraním a potřebujete pomoc, zavolejte na 1-800 GAMBLER
Nabídka pro dostihy na ITV Racing 4/1 bude platit pro sázky typu Výhra a Výhra/Umístění, pokud bude kurs navýšen na 5,00 nebo více.

Jak to funguje:
 1. Podejte jednoduchou sázku typu Výhra či Výhra/Umístění s kursem 5,00 a vyšším na kteréhokoliv koně v dostihu vysílaném živě na ITV Racing.
 2. Pokud Vaše první jednoduchá sázka na tento dostih vyhraje, podejte sázku až do stejné výše vkladu (až 50£*) na příští dostih vysílaný živě na ITV Racing.
 3. Pokud sázka prohraje, vrátíme Vám Váš vklad (až do maxima 50£*).
 4. Pokud je Vaše sázka rovněž výherní s kursem 5,00 a více, kvalifikujete se pro sázku na příští živě vysílaný dostih na ITV Racing.
  *nebo odpovídající hodnota v jiné měně
Klíčové Podmínky a plné znění Podmínek najdete níže.
Vsaďte si
Dostihy v rámci nabídky pro dostihy na ITV 4/1:
Den Dostih
Poslední dostih v nabídce pro dostihy na ITV 4/1 25th June - 3.45 Curragh
Klíčové Podmínky
 • Tato nabídka je dostupná jen pro nové a kvalifikující se zákazníky.

 • Tato nabídka se vztahuje na PRVNÍ jednoduchou sázku podanou zákazníkem na každý živě vysílaný dostih na ITV Racing.

 • Tato nabídka neplatí pro případy, kdy byla pomocí funkce Zavřít sázku zavřena celá sázka. Pokud byla sázka částečně vyplacena pomocí funkce Zavřít sázku, bude jakákoli výplata nebo následující kvalifikační sázka stejná jako zbývající část aktivní sázky.

 • Pokud je kvalifikační sázka upravena pomocí naší funkce Upravit sázku, jakákoliv vyplacená částka bude shodná s novou sázkou a nikoliv s původní sázkou. V případě, že kvalifikační sázka byla změněna pomocí funkce Upravit sázku, nebude vyplacena žádná částka a nabídka již nebude platit.

 • Pokud je na jeden závod vsazeno více tipů na stejném tiketu, za první tip je považován ten, který je na tiketu nejvýše.

 • Tato nabídka platí jen pro sázky typu Výhra a Výhra/Umístění s pevnými kursy (včetně sázek, kde je využito Vylepšení sázky) a sázky Vylepšené podmínky umístění. Všechny ostatní typy sázek včetně sázek na upravené (Výhra/Umístění Extra) podmínky umístění, dlouhodobých sázek a sázek Tote/Pari-Mutuel/Colossus (sázky a dividendy) jsou vyloučeny z této nabídky.

 • Pokud Vaše kvalifikační sázka prohraje, Váš vklad bude vrácen na Váš účet do čtyř hodin od ukončení dostihu.
Plné znění Podmínek
Jak se kvalifikujete?
 1. Tato nabídka je dostupná jen pro nové a kvalifikující se zákazníky. Kompletní seznam Vám dostupných nabídek najdete, když se přihlásíte a zvolíte sekci Bonusy na mobilu nebo sekci Nabídky na počítači. bet365 uchovává záznam o kontaktech se zákazníky v souvislosti s kvalifikací na nabídky. Tento záznam, včetně data a času uložení veškerých omezení, bude v případě sporu rozhodující.
 2. Nabídka se vztahuje na PRVNÍ jednoduchou sázku uzavřenou zákazníkem na každý živě vysílaný dostih na ITV Racing po uzavření startovní listiny. Pokud je na jeden závod vsazeno více tipů na stejném tiketu, za první tip je považován ten, který je na tiketu nejvýše. Tato nabídka platí jen pro sázky typu Výhra a Výhra/Umístění s pevnými kursy (včetně sázek, kde je využito Vylepšení sázky) a sázky Vylepšené podmínky umístění.
 3. Maximální hodnota kvalifikační sázky je 50£* na zákazníka na závod. Sázky musí být podány obvyklým způsobem a zaplaceny buď z vybíratelného zůstatku nebo sázkových kreditů. Pokud Vaše kvalifikační sázka prohraje, Váš vklad bude vrácen na Váš účet do jedné hodiny od ukončení dostihu. Sázky podané pomocí Vašeho vybíratelného zůstatku budou vráceny na Váš vybíratelný zůstatek a sázky podané pomocí sázkových kreditů budou vráceny jako sázkové kredity.
 4. V případě, že ITV Racing neodvysílá živě všechny dostihy, kvalifikační sázky zůstávají v platnosti na všechny dostihy uvedené na stránkách v seznamu bet365 s nabídkou pro dostihy na ITV 4/1.
 5. Pokud kterýkoli den uhodnete vítěze posledního dostihu k nabídce pro dostihy na ITV 4/1, Vaše kvalifikační sázka bude první sázka, kterou uzavřete na příští dostih v rámci nabídky pro dostihy na ITV 4/1.
 6. Pokud máte nárok nakvalifikační sázku a ITV odvysílá dodatečný dostih, tento dostih bude přidán do seznamu s nabídkou pro dostihy na ITV 4/1, takže Vaše kvalifikační sázka bude první sázkou, kterou jste na tento dostih podali.
Omezení
 1. Sázky na upravené podmínky umístění (Výhra/Umístění Extra), dlouhodobé sázky a sázky Tote/Pari-Mutuel/Colossus (sázky a dividendy) jsou vyloučeny z této nabídky.
 2. Sázky na upravené podmínky umístění (Výhra/Umístění Extra) odkazují na kursy, které se neshodují se sázkou typu Výhra/Umístění zobrazenou na záložce Pevné kursy na přehledu dostihu, buď protože jejich kurs byl převzat ze záložky Výhra/Umístění Extra, nebo protože jejich podmínky umístění byly upraveny pomocí tiketu. Sázky podané za takových podmínek se pro tuto nabídku nebudou počítat.
 3. Limit kursu 5,00 se vztahuje na změněné kursy po jakémkoliv mrtvém doběhu, změny podle Pravidla 4 či na sázky na nejmenované spolu/ko-favority. Pokud je vaše kvalifikační sázkatypu Výhra/Umístění podána na tip, který se umístí, a částka k výplatě je nižší než původní vklad, doplatíme vám rozdíl mezi částkou k výplatě a vkladem. Pokud je částka k výplatě vyšší, rozdíl nebude vyplacen.
 4. Nabídka zahrnuje pouze závody vysílané na ITV Racing, pokud bet365 neuvede jinak.
 5. Pokud nemůžete podat maximální kvalifikační sázku z důvodu omezení vašich sázek, rozdíl mezi výhrou z maximální kvalifikační sázky a vaší momentální výhrou přidáme na Váš účet.
 6. Tato nabídka neplatí pro případy, kdy byla pomocí funkce Zavřít sázku zavřena celá sázka. Pokud byla sázka částečně vyplacena pomocí funkce Zavřít sázku, bude jakákoli výplata nebo následující kvalifikační sázka stejná jako zbývající část aktivní sázky.
 7. Pokud je kvalifikační sázka upravena pomocí naší funkce Upravit sázku, jakákoliv vyplacená částka bude shodná s novou sázkou a nikoliv s původní sázkou. V případě, že kvalifikační sázka byla změněna pomocí funkce Upravit sázku, nebude vyplacena žádná částka a nabídka již nebude platit.
 8. Tato nabídka je dostupná pouze pro zákazníky žijící ve Velké Británii a Irsku.
Obecné
 1. Je-li porušena kterákoli podmínka bonusu či nabídky nebo existuje-li důkaz, že zákazník nebo skupina zákazníků podala sérii sázek, které jim na základě zvýšených plateb, sázek zdarma, sázkových kreditů nebo jakékoli jiné nabídky garantují výhry nezávisle na výsledku sázky, ať již individuálně nebo jako členovi skupiny, bet365 může požadovat zpět zvýšenou platbu, sázku zdarma, vrácenou platbu či sázkové kredity z takových nabídek a/nebo zrušit kteroukoli sázku financovanou z dané sázky zdarma nebo sázkových kreditů. Pokud existuje o takové aktivitě důkaz, bet365 si navíc může účtovat od takového zákazníka administrativní poplatek až do výše sázkových kreditů, sázky zdarma, vrácené nebo zvýšené platby za účelem pokrytí administrativních nákladů vzniklých v důsledku identifikace této aktivity a v důsledku přijetí opatření proti této aktivitě.
 2. bet365 může vymáhat zpět jakoukoli omylem udělenou bonusovou částku, sázku zdarma, sázkové kredity, vrácenou platbu či zvýšenou platbu.
 3. Všechny nabídky pro zákazníky jsou omezeny na jednu osobu. Má-li bet365 dostatečně důvodné podezření, že o bonus či nabídku žádá stejná osoba vícekrát, či je o ně žádáno v její prospěch, či je o ně žádáno skupinou osob, může zrušit platnost libovolné nabídky nebo všech nabídek pro takového zákazníka či skupinu zákazníků a/nebo zrušit všechny sázky financované z tohoto bonusu a odstranit jakékoli výhry plynoucí z takové sázky.
 4. bet365 může kdykoliv provádět drobné úpravy této nabídky za účelem opravit typografické chyby či vylepšit srozumitelnost nebo uživatelský zážitek a může zrušit tuto nabídku z právních či regulatorních důvodů.
 5. Zaměstnanci, vedení a ředitelé bet365, jejich zastupujících či jiných agentur, majitelů či poskytovatelů licence, poskytovatelů služeb či jakýchkoli dalších přidružených či partnerských společností se této nabídky nesmí účastnit. To samé platí i pro nejbližší příbuzné těchto osob.
Abyste mohli hrát, musíte být starší 21 let.
Pokud máte Vy nebo někdo, koho znáte, problém s hraním a potřebujete pomoc, zavolejte na
1-800 GAMBLER.
Hillside (New Jersey) LLC je regulována Divizí pro dohled nad hraním v New Jersey (New Jersey Division of Gaming Enforcement) na základě dočasné licence č. 477-50
© 2001-2022 bet365. Všechna práva vyhrazena.
bet365 využívá cookies
Cookies využíváme pro poskytnutí lepší a personalizované služby. Pro více informací si přečtěte naše pravidla Používání cookies.
Správa cookies
Přijmout
Výkonové cookies
Výkonové cookies vylepšují uživatelský zážitek anonymním učením o preferencích. Jsou používány interně k poskytování souhrnných statistik o návštěvnících našich internetových stránek.
Přijmout
Nezbytné cookies
Některé cookies jsou nezbytné pro chod webových stránek a nemůžou být vypnuty. Zahrnuty jsou:
Správa relace
Spravují informace o relaci a umožňují uživatelům pohyb na internetové stránce.
Funkčnost
Ukládají informace, které nám umožňují si pamatovat uživatelské nastavení, např. zvolený jazyk, typy řazení nebo nastavení přehrávačů. Jsou také využívány pro zlepšení uživatelských zážitků například tím, že uživatelům nezobrazí stejnou zprávu dvakrát.
Prevence podvodů
Ukládají informace, které nám pomáhají zastavit podvodné využívání internetové stránky.
Sledování
Ukládají informace o tom, jakým způsobem uživatelé přistoupili na internetovou stránku. Tyto záznamy potřebujeme kvůli výplatám odměn členům našeho Partnerského programu.