Pokud máte Vy nebo někdo, koho znáte, problém s hraním a potřebujete pomoc, zavolejte na 1-800 GAMBLER
Jak to funguje:
 1. Podejte předzápasovou sázku na vybrané typy sázek na fotbalové zápasy.
 2. U jednoduchých sázek platí, že pokud je Vámi zvolený hráč nahrazen před odpískáním poločasu, vrátíme Vám vklad v sázkových kreditech, pokud nebyl výsledek již určen.
 3. Pokud je tip součástí kombinované sázky a daný hráč je nahrazen před odpískáním poločasu, budeme považovat tuto část sázky za zrušenou v případě, že výsledek ještě nebyl určen, a jakékoli další výplaty ze sázky, která obsahuje tento tip, budou vyplaceny v sázkových kreditech.
 4. Pokud je zvolený tip součástí sázky vytvořené pomocí funkce Tvorba sázky a příslušný hráč je nahrazen před odpískáním poločasu, také Vám vrátíme Váš vklad v sázkových kreditech pod podmínkou, že výsledek ještě nebyl určen.
 5. Sázky, na které se nabídka vztahuje, jsou uvedeny níže.
Vsaďte si nyní
Záruka při nahrazení je dostupná na následující typy sázek:
 • Střelec prvního gólu
 • Střelec posledního gólu
 • Střelec libovolného gólu / Skóruje libovolný gól
 • Střelec dalšího gólu (pouze první gól)
 • Vstřelí dva nebo více gólů / Skóruje 2 nebo více
 • Vstřelí tři nebo více gólů / Skóruje hattrick
 • Scorecast
 • Obecný Scorecast
 • Wincast
 • Timecast
 • 1. poločas - Scorecast
 • Střelec prvního gólu týmu
 • Střelec posledního gólu týmu
 • První hráč, který dostane kartu
 • Hráč dostane kartu
 • Hráč bude vyloučen
 • Nejlepší hráč utkání
Klíčové Podmínky
 • Záruka při nahrazení je dostupná jen pro nové a kvalifikující se zákazníky.

 • Záruka při nahrazení platí pro předzápasové sázky na jakoukoli z výše uvedených sázek (pokud jsou dostupné) na libovolný fotbalový zápas. U jednoduchých sázek platí, že pokud je Vámi zvolený hráč nahrazen před odpískáním poločasu, vrátíme Vám vklad v sázkových kreditech.

 • Pokud je předzápasový tip na jeden z výše uvedených typů sázek součástí kombinované sázky a Vámi zvolený hráč je nahrazen před odpískáním poločasu, bude příslušný tip zrušen a jakékoli další výplaty ze sázky, která obsahuje tento tip, budou vyplaceny v sázkových kreditech.

 • Pokud je předzápasový tip na jeden z výše uvedených typů sázek součástí sázky vytvořené pomocí funkce Tvorba sázky a Vámi zvolený hráč nahrazen před odpískáním poločasu, bude sázka vytvořená pomocí funkce Tvorba sázky zrušena a vklad Vám bude vrácen v sázkových kreditech.

 • Pokud byl výsledek Vaší sázky určen předtím, než byl Vámi zvolený hráč nahrazen, nebo Vaše sázka vyhraje, nebude Záruka při nahrazení platit a Vaše sázka bude vyhodnocena v souladu s našimi Pravidly fotbalu.

 • Záruka při nahrazení nebude platit v případech, kdy byla sázka zcela zavřena pomocí funkce Zavřít sázku. Pokud byla sázka částečně zavřena, bude Záruka při nahrazení platit pro zbývající část aktivního vkladu.

 • Pokud je kvalifikační sázka upravena pomocí naší funkce Upravit sázku tak, aby nezahrnovala hráče, který je následně před odpískáním poločasu nahrazen, nebude Záruka při nahrazení platit. Pokud byla sázka upravena, aby zahrnovala hráče, který je následně před odpískáním poločasu nahrazen, Záruka při nahrazení bude platit. Pokud byla sázka upravena tak, že nyní zahrnuje Live tip, nebude Záruka při nahrazení platit.

Plné znění Podmínek
Jak se kvalifikujete?
 1. Záruka při nahrazení je dostupná jen pro nové a kvalifikující se zákazníky. Kompletní seznam Vám dostupných nabídek najdete, když se přihlásíte a zvolíte sekci Bonusy na mobilu nebo sekci Nabídky na počítači. bet365 uchovává záznam o kontaktech se zákazníky v souvislosti s kvalifikací na nabídky. Tento záznam, včetně data a času uložení veškerých omezení, bude v případě sporu rozhodující.
 2. Záruka při nahrazení platí pro předzápasové sázky na jakoukoli z výše uvedených sázek (pokud jsou dostupné) na libovolný fotbalový zápas. U jednoduchých sázek platí, že pokud je Vámi zvolený hráč nahrazen před odpískáním poločasu, vrátíme Vám vklad v sázkových kreditech.

 3. Pokud je předzápasový tip na jeden z výše uvedených typů sázek součástí kombinované sázky a Vámi zvolený hráč je nahrazen před odpískáním poločasu, bude příslušný tip zrušen a jakékoli další výplaty ze sázky, která obsahuje tento tip, budou vyplaceny v sázkových kreditech.
 4. Pokud je předzápasový tip na jeden z výše uvedených typů sázek součástí sázky vytvořené pomocí funkce Tvorba sázky a Vámi zvolený hráč je nahrazen před odpískáním poločasu, bude sázka vytvořená pomocí funkce Tvorba sázky zrušena a vklad Vám bude vrácen v sázkových kreditech.
 5. Pokud podáte sázku typu Střelci 1. gólu - Výhra/Umístění a Váš tip je nahrazen po prvním gólu, ale před odpískáním poločasu, vrátíme Vám část sázky na Umístění v sázkových kreditech.
Omezení
 1. Pokud byl výsledek Vašeho tipu určen předtím, než byl Vámi zvolený hráč nahrazen, nebo Váš tip vyhraje, nebude Záruka při nahrazení platit a Vaše sázka bude vyhodnocena v souladu s našimi Pravidly fotbalu.
 2. Záruka při nahrazení nebude platit v případech, kdy byla sázka zcela zavřena pomocí funkce Zavřít sázku. Pokud byla sázka částečně zavřena, bude Záruka při nahrazení platit pro zbývající část aktivního vkladu.
 3. Pokud je kvalifikační tip upraven pomocí naší funkce Upravit sázku tak, aby nezahrnoval hráče, který je následně před odpískáním poločasu nahrazen, nebude Záruka při nahrazení platit. Pokud byl tip upraven, aby zahrnoval hráče, který je následně před odpískáním poločasu nahrazen, Záruka při nahrazení bude platit. Pokud byl tip upraven tak, že nyní zahrnuje Live tip, nebude Záruka při nahrazení platit.
 4. Pokud jste nový nebo kvalifikující se zákazník a podali jste kvalifikační sázku na Scorecast, Obecný Scorecast nebo 1. poločas - Scorecast a zápas skončí 0:0, budete se kvalifikovat pro nabídku 0:0 - Peníze zpět, a ne pro Záruku při nahrazení.
 5. Pokud Vámi zvolený hráč splnil svou část sázky Scorecast, Obecný Scorecast nebo Wincast, než byl nahrazen a sázka prohraje, nebude Záruka při nahrazení platit. Pokud například podáte sázku typu Scorecast na to, že správný výsledek bude 2:0, Váš hráč skóruje první gól, než je nahrazen, ale zápas skončí 1:0, bude Vaše sázka vyhodnocena jako prohrávající.

Používání sázkových kreditů

 1. Sázkové kredity získané v rámci nabídky Záruka při nahrazení se budeme snažit na Váš účet přičíst co nejrychleji po nahrazení. U sázek typu Scorecast, Obecný Scorecast a 1. poločas - Scorecast budou sázkové kredity přičteny po skočení zápasu. Kombinované sázky závisí na výsledku ostatních tipů.
 2. Vaše sázkové kredity nelze vybrat. Veškeré výplaty z Vašeho vkladu pomocí sázkových kreditů budou přičteny na Váš vybíratelný zůstatek, ale samotný vklad sázkových kreditů už v žádných výplatách nebude zahrnut. Např. sázka v hodnotě 20$ podaná s kursem +200 by Vám přinesla výplatu 60$ (40$ výher a 20$ vkladu), zatímco vklad pomocí sázkových kreditů ve výši 20$ podaný s kursem +200 by Vám přinesl čistou výplatu 40$, protože vklad pomocí sázkových kreditů ve výši 20$ není vrácen.
 3. Vklady mohou být financovány částečně pomocí Vašich sázkových kreditů a částečně prostřednictvím vybíratelného zůstatku, součást vkladu v sázkových kreditech však nebude zahrnuta v žádných výplatách. Např. sázka v hodnotě 20$ podaná s kursem +200, která byla financována prostřednictvím sázkových kreditů v hodnotě 10$ a hotovosti ve výši 10$, by Vám přinesla čistou výplatu ve výši 50$ (40$ ve výhrách plus 10$ vkladu v hotovosti), jelikož 10$ v sázkových kreditech by ve výplatě nebylo zahrnuto. Pokud byla sázka zrušena a měla šanci vyhrát (například dojde-li k remíze), nebudou vklady v sázkových kreditech vráceny. Pokud byla sázka zrušena a neměla šanci vyhrát (například pokud byla umístěna sázka na výkon hráče, který se tohoto zápasu nezúčastní), budou vklady v sázkových kreditech vráceny.
 4. Vaše sázkové kredity propadnou a budou odstraněny, pokud je Váš účet neaktivní po dobu 90 po sobě jdoucích dnů. Provedení vkladu, podání sázky v sekci Sport nebo účast v Kasinu nebo kterémkoli jiném herním produktu je považováno za aktivitu na účtu.
Obecné
 1. Tato nabídka bude platit pro sázky podané až do a včetně 31. prosince 2022. Pokud bude nabídka ukončena před tímto datem, upozorníme Vás alespoň 30 dnů před plánovaným ukončením.
 2. Na výhry může být uplatněna srážková daň. Detailní informace najdete v Podmínkách.

 3. Veškeré nabídky podléhají Podmínkám, provozním pravidlům (House Rules) a Pravidlům sportů.

 4. Je-li porušena kterákoli podmínka bonusu, nabídky či funkce vyhodnocení nebo existuje-li důkaz, že zákazník nebo skupina zákazníků podala sérii sázek, které jim na základě zvýšených plateb, sázek zdarma, sázkových kreditů nebo jakékoli jiné nabídky garantují výhry nezávisle na výsledku sázky, ať již individuálně nebo jako členovi skupiny, bet365 může požadovat zpět tuto zvýšenou platbu, sázku zdarma či sázkové kredity z takových nabídek a/nebo zrušit kteroukoli sázku financovanou z dané sázky zdarma nebo sázkových kreditů. Pokud existuje o takové aktivitě důkaz, bet365 si navíc může účtovat od takového zákazníka administrativní poplatek až do výše sázkových kreditů, sázky zdarma nebo zvýšené platby za účelem pokrytí administrativních nákladů vzniklých v důsledku identifikace této aktivity a v důsledku přijetí opatření proti této aktivitě.
 5. bet365 může vymáhat zpět jakoukoli omylem udělenou bonusovou částku, sázku zdarma, sázkové kredity, vrácenou platbu či zvýšenou platbu.
 6. bet365 může kdykoliv provádět drobné úpravy této nabídky nebo funkce vyhodnocení za účelem opravit typografické chyby či vylepšit srozumitelnost nebo uživatelský zážitek a může zrušit tuto nabídku nebo funkci vyhodnocení z právních či regulatorních důvodů.
 7. Zaměstnanci, vedení a ředitelé bet365, jejich zastupujících či jiných agentur, majitelů či poskytovatelů licence, poskytovatelů služeb či jakýchkoli dalších přidružených či partnerských společností se této nabídky nebo funkce vyhodnocení nesmí účastnit. To samé platí i pro nejbližší příbuzné těchto osob.
Abyste mohli hrát, musíte být starší 21 let.
Pokud máte Vy nebo někdo, koho znáte, problém s hraním a potřebujete pomoc, zavolejte na
1-800 GAMBLER.
Hillside (New Jersey) LLC je regulována Divizí pro dohled nad hraním v New Jersey (New Jersey Division of Gaming Enforcement) na základě dočasné licence č. 477-50
© 2001-2022 bet365. Všechna práva vyhrazena.
bet365 využívá cookies
Cookies využíváme pro poskytnutí lepší a personalizované služby. Pro více informací si přečtěte naše pravidla Používání cookies.
Správa cookies
Přijmout
Výkonové cookies
Výkonové cookies vylepšují uživatelský zážitek anonymním učením o preferencích. Jsou používány interně k poskytování souhrnných statistik o návštěvnících našich internetových stránek.
Přijmout
Nezbytné cookies
Některé cookies jsou nezbytné pro chod webových stránek a nemůžou být vypnuty. Zahrnuty jsou:
Správa relace
Spravují informace o relaci a umožňují uživatelům pohyb na internetové stránce.
Funkčnost
Ukládají informace, které nám umožňují si pamatovat uživatelské nastavení, např. zvolený jazyk, typy řazení nebo nastavení přehrávačů. Jsou také využívány pro zlepšení uživatelských zážitků například tím, že uživatelům nezobrazí stejnou zprávu dvakrát.
Prevence podvodů
Ukládají informace, které nám pomáhají zastavit podvodné využívání internetové stránky.
Sledování
Ukládají informace o tom, jakým způsobem uživatelé přistoupili na internetovou stránku. Tyto záznamy potřebujeme kvůli výplatám odměn členům našeho Partnerského programu.