Αν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε έχει στοιχηματικό πρόβλημα και χρειάζεστε βοήθεια, καλέστε στο 1-800 GAMBLER
Η Προσφορά ITV Ιπποδρομιών 4/1 θα μετρά ότνα μια επιλογή για Νίκη και Each Way έχει ενισχυθεί σε 4/1 ή μεγαλύτερη τιμή.

Πώς λειτουργεί:
 1. Τοποθετήστε ένα μονό στοίχημα για Νίκη ή Each Way σε αποδόσεις 4/1 (5.00) ή μεγαλύτερες, σε οποιαδήποτε κούρσα που μεταδίδεται ζωντανά στα Κανάλια ITV.
 2. Αν το πρώτο σας μονό στοίχημα σε αυτή την κούρσα κερδίσει, τοποθετήστε ένα στοίχημα για έως και το ίδιο ποντάρισμα (έως και £50*) στην επόμενη κούρσα σε ζωντανή μετάδοση από τα Κανάλια ΙTV.
 3. Αν αν το στοίχημά σας χάσει, θα σας επιστρέψουμε το ποντάρισμά σας (έως και £50*).
 4. Αν το στοίχημά σας επίσης κερδίσει σε αποδόσεις 4/1 (5.00) ή μεγαλύτερες, θα έχετε δικαίωμα για ένα στοίχημα στην επόμενη κούρσα σε ζωντανή μετάδοση από τα Κανάλια ITV.
  *ή ισότιμο σε άλλο νόμισμα
Δείτε τους Σημαντικούς & Πλήρεις Όρους και Προϋποθέσεις παρακάτω
Παίξτε Τώρα
Κούρσες Προσφοράς ITV Ιπποδρομίες 4/1:
Ημέρα Κούρσα
Τελευταία Κούρσα Προσφοράς ITV Ιπποδρομίες 4/1 25th June - 3.45 Curragh
Σημαντικοί Όροι και Προϋποθέσεις
 • Αυτή η προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο σε νέους πελάτες και πελάτες που πληρούν τις προϋποθέσεις.

 • Αυτή η προσφορά ισχύει για το ΠΡΩΤΟ μονό στοίχημα που θα παιχθεί από έναν πελάτη σε κάθε κούρσα που μεταδίδεται ζωντανά από τα Κανάλια ΙΤV.

 • Αυτή η προσφορά δεν θα ισχύει όπου ένα στοίχημα έχει πλήρως γίνει Cash Out (Κλείσει). Όπου ένα στοίχημα έχει μερικώς γίνει Cash Out (Κλείσει), οποιαδήποτε επιστροφή ή οποιοδήποτε επακόλουθο ποσό στοιχήματος που πληροί τις προϋποθέσεις, θα ισούται με το εναπομείναν ενεργό ποντάρισμα.

 • Αν ένα στοίχημα που πληροί τις προϋποθέσεις τεθεί υπό επεξεργασία με τη λειτουργία Επεξεργασίας Στοιχήματος, οποιοδήποτε ποσό επιστροφής θα είναι ίσο με το νέο ποντάρισμα και όχι με το αρχικό. Όπου ένα στοίχημα που πληροί τις προϋποθέσεις έχει αλλαχθεί χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Επεξεργασίας Στοιχήματος, καμία επιστροφή δεν θα δίνεται και η προσφορά πλέον δεν θα ισχύει.

 • Όπου έχουν παιχθεί περισσότερες από μία επιλογές για την ίδια κούρσα, στο ίδιο δελτίο στοιχήματος, ως πρώτη επιλογή θα λαμβάνεται αυτή που βρίσκεται ψηλότερα στο δελτίο.

 • Η προσφορά ισχύει για στοιχήματα που τοποθετούνται σε αγορές Προκαθορισμένων Αποδόσεων για Νίκη και Each-Way (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου έχει εφαρμοστεί μια Ενισχυμένη Νίκη) και αγορές Προνομιακού Πλασέ μόνο. Όλες οι άλλες αγορές, συμπεριλαμβανομένων των Προσαρμοσμένων Όρων Πλασέ (Each Way Extra), Μακροχρόνιων στοιχημάτων και του Tote/Pari-Mutuel/Colossus (στοιχήματα και μερίσματα), εξαιρούνται από αυτή την προσφορά.

 • Αν το στοίχημά σας που πληροί τις προϋποθέσεις είναι χαμένο, το ποντάρισμά σας θα πιστώνεται στον λογαριασμό σας εντός τεσσάρων ωρών από το τέλος της κούρσας.
Πλήρεις Όροι και Προϋποθέσεις
Πληρώντας τις προϋποθέσεις
 1. Αυτή η προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο σε νέους και επιλεγμένους πελάτες. Μπορείτε να δείτε μια πλήρη λίστα των διαθέσιμων προσφορών σας, κάνοντας είσοδο και επιλέγοντας τον τομέα Προσφορές στο κινητό ή στον Η/Υ. Η bet365 διατηρεί μια καταγραφή της επικοινωνίας με πελάτες σχετικά με το δικαίωμα σε προσφορές και αυτή η καταγραφή, συμπεριλιμβανομένης της ημερομηνίας και ώρας οποιωνδήποτε περιορισμών έχουν επιβληθεί, θα είναι τελική στην περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας.
 2. Η προσφορά ισχύει για το ΠΡΩΤΟ μονό στοίχημα που θα παιχθεί από έναν πελάτη σε κάθε κούρσα που μεταδίδεται ζωντανά από το ITV Racing, μετά τις τελικές ανακοινώσεις. Όπου έχουν παιχθεί περισσότερες από μία επιλογές για την ίδια κούρσα, στο ίδιο δελτίο στοιχήματος, ως πρώτη επιλογή θα λαμβάνεται αυτή που βρίσκεται ψηλότερα στο δελτίο. Η προσφορά ισχύει μόνο για στοιχήματα που τοποθετούνται μόνο σε αγορές Προκαθορισμένων Αποδόσεων για Νίκη και Each-Way (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου έχει εφαρμοστεί μια Ενισχυμένη Νίκη) και σε αγορές Προνομιακών Όρων Πλασέ.
 3. Το μέγιστο ποσό στοιχήματος που πληροί τις προϋποθέσεις ανά πελάτη είναι £50* για κάθε κούρσα. Τα στοιχήματα πρέπει να τοποθετηθούν κατά τον συνήθη τρόπο και μπορούν να πληρωθούν είτε από το Αναλήψιμο Υπόλοιπό σας ή με χρήση Κουπονιών Στοιχήματος. Αν το στοίχημά σας που πληροί τις προϋποθέσεις είναι χαμένο, το ποντάρισμά σας θα πιστώνεται στον λογαριασμό σας εντός τεσσάρων ωρών από το τέλος της κούρσας. Τα στοιχήματα που τοποθετούνται από το Αναλήψιμο Υπόλοιπό σας, θα αποζημιώνονται στο Αναλήψιμο Υπόλοιπό σας και τα στοιχήματα που τοποθετούνται με Κουπόνια Στοιχήματος, θα αποζημιώνονται ως Κουπόνια Στοιχήματος.
 4. Στην περίπτωση που τα κανάλια ITV δεν δείχνουν όλες τις κούρσες ζωντανά, τα στοιχήματα που πληρούν τις προϋποθέσεις θα ισχύουν σύμφωνα με το Πρόγραμμα της Προσφοράς ITV Ιπποδρομίες 4/1 της bet365, όπως διαφημίζεται στην ιστοσελίδα.
 5. Αν στοιχηματίσετε στο νικητή της τελευταίας Κούρσας της Προσφοράς ITV Ιπποδρομίες 4/1 σε οποιαδήποτε ημέρα, το στοίχημά σας που πληροί τις προϋποθέσεις θα είναι το πρώτο στοίχημα που θα παίξετε στην επόμενη Κούρσα Προσφοράς ITV Ιπποδρομίες 4/1 που θα διεξαχθεί.
 6. Αν δικαιούστε ένα στοίχημα που πληροί τις προϋποθέσεις, και τα κανάλια ITV μεταδόσουν μια επιπλέον κούρσα, τότε αυτή θα προστεθεί στο Πρόγραμμα της Προσφοράς ITV Ιπποδρομίες 4/1, οπότε το στοίχημά σας που πληροί τις προϋποθέσεις θα είναι το πρώτο στοίχημα που θα παίξετε σε αυτή την κούρσα.
Περιορισμοί
 1. Οι προσαρμοσμένοι όροι πλασέ (Each Way Extra), τα Μακροχρόνια στοιχήματα και τα Tote/Pari-Mutuel/Colossus (στοιχήματα και μερίσματα), εξαιρούνται από αυτή την προσφορά.
 2. Οι αγορές Προσαρμοσμένων Όρων Πλασέ (Each Way Extra) αναφέρονται στις τιμές που δεν ταιριάζουν με την αγορά Νίκη και Each Way η οποία παρουσιάζεται στην καρτέλα Προκαθορισμένων Αποδόσεων της κάρτας κούρσας, είτε επειδή η τιμή έχει ληφθεί από την καρτέλα Each Way Extra ή οι όροι πλασέ για το στοίχημα έχουν προσαρμοστεί μέσω του δελτίου στοιχήματος. Τα στοιχήματα που τοποθετούνται σε τέτοιους όρους δεν θα μετράνε για αυτή την προσφορά.
 3. Το όριο 5.00 αναφέρεται στις ρυθμισμένες αποδόσεις μετά από κάθε dead-heat, Κανόνα 4 ή μη ονομασμένο joint/co-favourite (συμφαβορί). Αν το στοίχημά σας που πληροί τις προϋποθέσεις είναι μια each-way επιλογή που έχει πλασαριστεί και το κέρδος σας είναι μικρότερο από το συνολικό σας ποντάρισμα, θα σας επιστρέψουμε τη διαφορά αυτή. Αν το κέρδος σας είναι μεγαλύτερο από το συνολικό σας ποντάρισμα, τότε δεν υπάρχει καμιά επιστροφή.
 4. Η προσφορά περιλαμβάνει μόνο τις κούρσες που μεταδίδονται στα κανάλια ITV, εκτός και αν έχει δηλωθεί διαφορετικά από την bet365.
 5. Όπου δεν είστε σε θέση να τοποθετήσετε το μέγιστο ποσό στοιχήματος που πληροί τις προϋποθέσεις λόγω περιορισμών στο στοίχημά σας, θα πιστώσουμε τη διαφορά μεταξύ των κερδών από το μέγιστο στοίχημα που πληροί τις προϋποθέσεις και αυτών που έχετε λάβει.
 6. Αυτή η προσφορά δεν θα ισχύει όπου ένα στοίχημα έχει πλήρως γίνει Cash Out (Κλείσει). Όπου ένα στοίχημα έχει μερικώς γίνει Cash Out (Κλείσει), οποιαδήποτε επιστροφή ή οποιοδήποτε επακόλουθο ποσό στοιχήματος που πληροί τις προϋποθέσεις, θα ισούται με το εναπομείναν ενεργό ποντάρισμα.
 7. Αν ένα στοίχημα που πληροί τις προϋποθέσεις τεθεί υπό επεξεργασία με τη λειτουργία Επεξεργασίας Στοιχήματος, οποιοδήποτε ποσό επιστροφής θα είναι ίσο με το νέο ποντάρισμα και όχι με το αρχικό. Όπου ένα στοίχημα που πληροί τις προϋποθέσεις έχει αλλαχθεί χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Επεξεργασίας Στοιχήματος, καμία επιστροφή δεν θα δίνεται και η προσφορά πλέον δεν θα ισχύει.
 8. Αυτή η προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο σε πελάτες που διαμένουν στην Μεγάλη Βρετανία και Ιρλανδία.
Γενικά
 1. Αν παραβιαστεί οποιοσδήποτε όρος της προσφοράς ή υπάρχουν αποδείξεις ότι μια σειρά από στοιχήματα που τοποθετούνται από έναν πελάτη ή από μία ομάδα πελατών, δίνουν εγγυημένο κέρδος λόγω ενισχυμένων πληρωμών, Δωρεάν Στοιχημάτων, Κουπονιών Στοιχήματος ή άλλης προσφοράς, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, είτε ατομικά, είτε ως μέρος μιας ομάδας, η bet365 μπορεί να αποσύρει την ενισχυμένη πληρωμή, το Δωρεάν Στοίχημα, την πληρωμή επιστροφής ή το ποντάρισμα Κουπονιών Στοιχήματος τέτοιων προσφορών και/ή να ακυρώσει οποιοδήποτε στοίχημα που χρηματοδοτήθηκε μέσω του Δωρεάν Στοιχήματος ή των Κουπονιών Στοιχήματος. Επιπλέον, σε περίπτωση που υπάρχουν αποδείξεις τέτοιου είδους δραστηριότητας, η bet365 μπορεί να επιβάλλει μία χρέωση διοικητικού περιεχομένου στον πελάτη, μέχρι και ίση με την αξία των Κουπονιών Στοιχήματος, του Δωρεάν Στοιχήματος, της επιστροφής ή της ενισχυμένης πληρωμής, για να καλύψει σχετικά διοικητικά έξοδα που προκύπτουν από την αναγνώριση και τη λήψη μέτρων κατά της δραστηριότητας αυτής.
 2. Η bet365 μπορεί να ζητήσει πίσω οποιοδήποτε ποσό μπόνους, Δωρεάν Στοιχήματα, Κουπόνια Στοιχήματος, ποσό επιστροφής ή ενισχυμένες πληρωμές που έχουν αποδοθεί εσφαλμένα.
 3. Όλες οι προσφορές πελατών περιορίζονται σε μία ανά άτομο. Εάν η bet365 έχει βάσιμους λόγους να υποψιάζεται ότι το μπόνους ή η προσφορά διεκδικείται από ή προς όφελος του ίδιου προσώπου περισσότερες από μία φορές ή από μία ομάδα ανθρώπων, τότε μπορεί να αποσύρει τη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε προσφοράς ή όλων των προσφορών στον συγκεκριμένο πελάτη ή ομάδα πελατών και/ή να ακυρώσει οποιοδήποτε στοίχημα χρηματοδοτείται από το μπόνους ή την προσφορά και να αφαιρέσει τυχόν κέρδη από ένα τέτοιο στοίχημα.
 4. Η bet365 μπορεί ανά πάσα στιγμή να προβεί σε μικρές τροποποιήσεις αυτής της προσφοράς για να διορθώσει τυπογραφικά λάθη ή να βελτιώσει τη σαφήνεια ή την εμπειρία του πελάτη και μπορεί να ακυρώσει αυτήν την προσφορά για νομικούς ή ρυθμιστικούς λόγους.
 5. Οι υπάλληλοι, εργαζόμενοι και διευθυντές της bet365, οι διαφημιστικές ή άλλες εταιρείες, οι αδειούχοι και αδειοδότες, οι πάροχοι υπηρεσιών και άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες δεν θα δικαιούνται την προσφορά. Οι ίδιοι όροι θα ισχύουν για τις οικογένειες αυτών των προσώπων.
Πρέπει να είστε άνω των 21 ετών για να παίξετε.
Αν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε αντιμετωπίζει πρόβλημα στοιχηματισμού και χρήζει βοηθείας, καλέστε στο
1-800 GAMBLER.
H Hillside (New Jersey) LLC είναι ρυθμισμένη από τη Διεύθυνση Τυχερών Παιγνίων του Νιου Τζέρσεϊ (Division of Gaming Enforcement), υπό την Προσωρινή Άδεια # 477-50
© 2001-2022 bet365. All rights reserved.
Η bet365 χρησιμοποιεί cookies
Χρησιμοποιούμε cookies για να προσφέρουμε μια καλύτερη και πιο εξατομικευμένη υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Πολιτική για Cookies..
Διαχείριση Cookies
Αποδοχή
Cookies Aπόδοσης
Τα cookies απόδοσης βελτιώνουν την εμπειρία του χρήστη, μαθαίνοντας ανώνυμα για τις προτιμήσεις. Χρησιμοποιούνται εσωτερικά για την παροχή συγκεντρωτικών στατιστικών, αναφορικά με τους επισκέπτες των ιστοσελίδων μας.
Αποδοχή
Aπαραίτητα Cookies
Ορισμένα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Αυτά περιλαμβάνουν:
Διαχείριση Συνεδρίας
Διαχειρίζονται τις πληροφορίες συνεδρίας και επιτρέπουν στους χρήστες να πλοηγούνται στην ιστοσελίδα.
Λειτουργικότητα
Αποθηκεύουν πληροφορίες που μας επιτρέπουν να θυμόμαστε τις προτιμήσεις χρήστη π.χ. γλώσσα προτίμησης, τύποι ταξινόμησης, ρυθμίσεις πολυμέσων. Χρησιμοποιούνται επίσης για τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών, π.χ. εμποδίζουν τους χρήστες από το να τους εμφανίζεται το ίδιο μήνυμα δύο φορές.
Πρόληψη Απάτης
Αποθηκεύουν πληροφορίες που μας βοηθούν να σταματήσουμε τη δόλια χρήση της ιστοσελίδας.
Παρακολούθηση
Αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες βρεθήκαν στην ιστοσελίδα. Πρέπει να το καταγράφουμε αυτό, ώστε να μπορούμε να πληρώνουμε κατάλληλα τους Συνεργάτες μας.