Αν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε έχει στοιχηματικό πρόβλημα και χρειάζεστε βοήθεια, καλέστε στο 1-800 GAMBLER
Πώς λειτουργεί:
 1. Τοποθετήστε ένα στοίχημα πριν την έναρξη του αγώνα σε επιλεγμένες αγορές για αγώνες Ποδοσφαίρου.
 2. Για μονά στοιχήματα, αν ο παίκτης που έχετε επιλέξει, αντικατασταθεί πριν τη λήξη του ημιχρόνου, θα σας επιστρέψουμε το ποντάρισμά σας σε Κουπόνια Στοιχήματος, υπό την προϋπόθεση ότι το αποτέλεσμα δεν έχει ήδη καθοριστεί.
 3. Όπου μία επιλογή αποτελεί μέρος ενός πολλαπλού στοιχήματος και ο αντίστοιχος παίκτης αντικατασταθεί πριν τη λήξη του ημιχρόνου, θα θεωρήσουμε αυτό το μέρος του στοιχήματός σας ως άκυρο, με την προϋπόθεση ότι το αποτέλεσμα δεν έχει ήδη καθοριστεί, και οποιεσδήποτε επακόλουθες επιστροφές από το στοίχημα που περιλαμβάνει αυτή την επιλογή θα πληρωθούν ως Κουπόνια Στοιχήματος.
 4. Αν μια επιλεχθείσα αγορά είναι μέρος ενός στοιχήματος του Φτιάξτε Αγορά, και ο σχετικός παίκτης αντικατασταθεί πριν το σφύριγμα του ημιχρόνου, θα επιστρέφουμε επίσης το ποντάρισμά σας ως Κουπόνια Στοιχήματος, υπό την προϋπόθεση ότι το αποτέλεσμα δεν έχει ήδη καθοριστεί.
 5. Οι αγορές για τις οποίες ισχύει η προσφορά αναγράφονται παρακάτω.
Παίξτε Τώρα
Η Εγγύηση Αντικατάστασης ισχύει για τις ακόλουθες αγορές:
 • Πρώτος Παίκτης Που Θα Σκοράρει
 • Τελευταίος Παίκτης Που Θα Σκοράρει
 • Παίκτης Που Θα Σκοράρει Οποιαδήποτε Στιγμή / Να Σκοράρει Οποιαδήποτε Στιγμή
 • Επόμενος Σκόρερ (πρώτο γκολ μόνο)
 • Να Σκοράρει Δύο ή Περισσότερα Γκολ / Να Σκοράρει 2 ή Περισσότερα
 • Να Σκοράρει Τρία ή Περισσότερα Γκολ / Να Σκοράρει ένα Hat Trick
 • Scorecast
 • Scorecast Οποιασδήποτε Στιγμής
 • Wincast
 • Timecast
 • Scorecast Πρώτου Ημιχρόνου
 • Πρώτος Παίκτης Που Θα Σκοράρει από την Ομάδα
 • Τελευταίος Παίκτης Που Θα Σκοράρει από την Ομάδα
 • Πρώτος Παίκτης που θα Δεχθεί Κάρτα
 • Παίκτης που θα Δεχθεί Κάρτα
 • Παίκτης που θα Αποβληθεί
 • Παίκτης του Αγώνα
Σημαντικοί Όροι και Προϋποθέσεις
 • Η Εγγύηση Αντικατάστασης είναι διαθέσιμη μόνο σε νέους πελάτες και πελάτες που πληρούν τις προϋποθέσεις.

 • Η Εγγύηση Αντικατάστασης ισχύει για στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα, σε οποιεσδήποτε από τις αγορές που αναγράφονται παραπάνω (όπου είναι διαθέσιμες), για οποιονδήποτε αγώνα Ποδοσφαίρου. Για μονά στοιχήματα, αν ο παίκτης που έχετε επιλέξει, αντικατασταθεί πριν τη λήξη του ημιχρόνου, το ποντάρισμά σας θα επιστραφεί σε Κουπόνια Στοιχήματος.

 • Όπου μία επιλογή πριν τον αγώνα σε οποιαδήποτε από τις αγορές που αναγράφονται παραπάνω αποτελεί μέρος ενός πολλαπλού στοιχήματος και ο παίκτης που έχετε επιλέξει, αντικατασταθεί πριν τη λήξη του ημιχρόνου, η αντίστοιχη επιλογή θα γίνεται άκυρη και οποιεσδήποτε επακόλουθες επιστροφές από το στοίχημα που περιλαμβάνει αυτή την επιλογή θα πληρωθούν ως Κουπόνια Στοιχήματος.

 • Όπου μία επιλογή πριν τον αγώνα σε οποιαδήποτε από τις αγορές που αναγράφονται παραπάνω είναι μέρος ενός στοιχήματος του Φτιάξτε Αγορά και ο παίκτης που έχετε επιλέξει, αντικατασταθεί πριν τη λήξη του ημιχρόνου, το στοίχημα του Φτιάξτε Αγορά θα ακυρωθεί και το ποντάρισμά σας θα επιστραφεί ως Κουπόνια Στοιχήματος.

 • Αν το αποτέλεσμα του στοιχήματός σας έχει ήδη καθοριστεί πριν αντικατασταθεί ο παίκτης που έχετε επιλέξει, ή το στοίχημά σας τελικά κερδίσει, τότε η Εγγύηση Αντικατάστασης δεν θα ισχύει και το στοίχημά σας θα διευθετηθεί σύμφωνα με τους Κανόνες μας Ποδοσφαίρου.

 • Η Εγγύηση Αντικατάστασης δεν θα ισχύει όπου ένα ποντάρισμα έχει γίνει Cash Out εις ολόκληρον. Όπου ένα στοίχημα έχει γίνει Cash Out μερικώς, η Εγγύηση Αντικατάστασης θα ισχύει στο εναπομείναν ενεργό ποντάρισμα.

 • Αν ένα στοίχημα που πληροί τις προϋποθέσεις, τεθεί σε επεξεργασία χρησιμοποιώντας τη λειτουργία μας Επεξεργασίας Στοιχήματος, για να αλλάξει από έναν παίκτη, ο οποίος στη συνέχεια αντικαθίστασται πριν τη λήξη του ημιχρόνου, η Εγγύηση Αντικατάστασης δεν θα ισχύει. Όπου ένα στοίχημα έχει τεθεί σε επεξεργασία για να αλλάξει σε έναν παίκτη, ο οποίος στη συνέχεια αντικαθίστασται πριν τη λήξη του ημιχρόνου, η Εγγύηση Αντικατάστασης θα ισχύει. Αν ένα στοίχημα έχει τεθεί σε επεξεργασία για μια επιλογή Σε-Εξέλιξη, η Εγγύηση Αντικατάστασης δεν θα ισχύει.

Πλήρεις Όροι και Προϋποθέσεις
Πληρώντας τις προϋποθέσεις
 1. Η Εγγύηση Αντικατάστασης είναι διαθέσιμη μόνο σε νέους και επιλεγμένους πελάτες. Μπορείτε να δείτε μια πλήρη λίστα των διαθέσιμων προσφορών σας, κάνοντας είσοδο και επιλέγοντας τον τομέα Προσφορές στο κινητό ή στον Η/Υ. Η bet365 διατηρεί μια καταγραφή της επικοινωνίας με πελάτες σχετικά με το δικαίωμα σε προσφορές και αυτή η καταγραφή, συμπεριλιμβανομένης της ημερομηνίας και ώρας οποιωνδήποτε περιορισμών έχουν επιβληθεί, θα είναι τελική στην περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας.
 2. Η Εγγύηση Αντικατάστασης ισχύει για στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα, σε οποιεσδήποτε από τις αγορές που αναγράφονται παραπάνω (όπου είναι διαθέσιμες), για οποιονδήποτε αγώνα Ποδοσφαίρου. Για μονά στοιχήματα, αν ο παίκτης που έχετε επιλέξει, αντικατασταθεί πριν τη λήξη του ημιχρόνου, το ποντάρισμά σας θα επιστραφεί σε Κουπόνια Στοιχήματος.

 3. Όπου μία επιλογή πριν τον αγώνα σε οποιαδήποτε από τις αγορές που αναγράφονται παραπάνω αποτελεί μέρος ενός πολλαπλού στοιχήματος και ο παίκτης που έχετε επιλέξει, αντικατασταθεί πριν τη λήξη του ημιχρόνου, η αντίστοιχη επιλογή θα γίνεται άκυρη και οποιεσδήποτε επακόλουθες επιστροφές από το στοίχημα που περιλαμβάνει αυτή την επιλογή θα πληρωθούν ως Κουπόνια Στοιχήματος.
 4. Όπου μία επιλογή πριν τον αγώνα σε οποιαδήποτε από τις αγορές που αναγράφονται παραπάνω είναι μέρος ενός στοιχήματος του Φτιάξτε Αγορά και ο παίκτης που έχετε επιλέξει, αντικατασταθεί πριν τη λήξη του ημιχρόνου, το στοίχημα του Φτιάξτε Αγορά θα ακυρωθεί και το ποντάρισμά σας θα επιστραφεί ως Κουπόνια Στοιχήματος.
 5. Αν τοποθετήσετε ένα στοίχημα Each Way στην αγορά Πρώτος Παίκτης Που Θα Σκοράρει και η επιλογή σας αντικατασταθεί μετά το πρώτο γκολ αλλά πριν τη λήξη του ημιχρόνου, το πλασέ μέρος του στοιχήματός σας θα επιστραφεί ως Κουπόνια Στοιχήματος.
Περιορισμοί
 1. Αν το αποτέλεσμα της επιλογής σας έχει ήδη καθοριστεί πριν αντικατασταθεί ο παίκτης που έχετε επιλέξει, ή η επιλογή σας τελικά κερδίσει, τότε η Εγγύηση Αντικατάστασης δεν θα ισχύει και το στοίχημά σας θα διευθετηθεί σύμφωνα με τους Κανόνες Ποδοσφαίρου.
 2. Η Εγγύηση Αντικατάστασης δεν θα ισχύει όπου ένα ποντάρισμα έχει γίνει Cash Out εις ολόκληρον. Όπου ένα στοίχημα έχει γίνει Cash Out μερικώς, η Εγγύηση Αντικατάστασης θα ισχύει στο εναπομείναν ενεργό ποντάρισμα.
 3. Αν επεξεργαστείτε μια επιλογή που πληροί τις προϋποθέσεις χρησιμοποιώντας τη λειτουργία μας Επεξεργασίας Στοιχήματος για να αλλάξει από έναν παίκτη ο οποίος στη συνέχεια αντικαθίσταται πριν τη λήξη του ημιχρόνου, τότε η Εγγύηση Αντικατάστασης δεν θα ισχύει. Όπου έχετε επεξεργαστεί μια επιλογή για να αλλάξετε σε έναν παίκτη ο οποίος στη συνέχεια αντικαθίσταται πριν τη λήξη του ημιχρόνου, η Εγγύηση Αντικατάστασης θα ισχύει. Αν έχετε επεξεργαστεί μια επιλογή σε μία επιλογή Σε-Εξέλιξη, η Εγγύηση Αντικατάστασης δεν θα ισχύει.
 4. Αν είστε νέος ή επιλεγμένος πελάτης και έχετε τοποθετήσει ένα στοίχημα που πληροί τις προϋποθέσεις, σε μια αγορά Scorecast, Scorecast Οποιαδήποτε Στιγμή ή Scorecast 1ου Ημιχρόνου και ο αγώνας λήξει 0-0, θα έχετε δικαίωμα για τη Λευκή Ισοπαλία - Επιστροφή Χρημάτων και όχι για την Εγγύηση Αντικατάστασης.
 5. Στην περίπτωση που ο επιλεγμένος σας παίκτης έχει ήδη εκπληρώσει το μέρος του σε ένα στοίχημα Scorecast, Scorecast Οποιαδήποτε Στιγμή ή Wincast προτού να αντικατασταθεί και το στοίχημα τελικά είναι χαμένο, η Εγγύηση Αντικατάστασης δεν θα ισχύει. Για παράδειγμα, αν τοποθετήσετε ένα στοίχημα Scorecast με ένα ακριβές σκορ του 2-0, και ο παίκτης σας σκοράρει το πρώτο γκολ προτού να γίνει αλλαγή, αλλά ο αγώνας λήξει 1-0, το στοίχημά σας θα διευθετηθεί ως χαμένο.

Χρησιμοποιώντας τα Κουπόνια Στοιχήματος

 1. Θα προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τα Κουπόνια Στοιχήματος στο λογαριασμό σας, ως αποτέλεσμα της Εγγύησης Αντικατάστασης, το συντομότερο δυνατόν μετά την πραγματοποίηση της αντικατάστασης. Για αγορές Scorecast, Scorecast Οποιαδήποτε Στιγμή και Scorecast 1ου Ημιχρόνου, τα Κουπόνια Στοιχήματος θα εφαρμόζονται μετά τη λήξη του αγώνα. Τα πολλαπλά στοιχήματα εξαρτώνται από το αποτέλεσμα των άλλων επιλογών.
 2. Τα Κουπόνια σας Στοιχήματος είναι μη αναλήψιμα. Οποιεσδήποτε επιστροφές από τοποθετημένα Κουπόνια Στοιχήματος, θα προστίθενται στο Αναλήψιμο Υπόλοιπό σας αλλά τα πονταρίσματα Κουπονιών Στοιχήματος δεν περιλαμβάνονται σε αυτές. Για παράδειγμα, ένα στοίχημα $20 σε αποδόσεις +200, θα έδιναν μια επιστροφή των $60 ($40 κέρδη συν $20 ποντάρισμα), ενώ ένα ποντάρισμα Κουπονιών Στοιχήματος $20 σε αποδόσεις +200 θα έδινε μια καθαρή επιστροφή των $40, καθώς τα $20 Κουπονιών Στοιχήματος δεν επιστρέφονται.
 3. Τα πονταρίσματα μπορούν να χρηματοδοτούνται εν μέρει από τα Κουπόνια σας Στοιχήματος και εν μέρει από το Αναλήψιμο Υπόλοιπό σας. Εντούτοις, το ποντάρισμα των Κουπονιών Στοιχήματος δεν θα περιλαμβάνεται σε οποισδήποτε επιστροφές. Για παράδειγμα, ένα στοίχημα $20 σε αποδόσεις +200, το οποίο παίχθηκε με Κουπόνια Στοιχήματος $10 και $10 μετρητά, θα έδινε μια καθαρή επιστροφή $50 ($40 κέρδη συν $10 ποντάρισμα μετρητών), καθώς τα $10 Κουπονιών Στοιχήματος δεν θα επιστρέφονταν. Αν ένα στοίχημα ακυρωθεί και είχε τη δυνατότητα να κερδίσει (για παράδειγμα, στην περίπτωση μιας ισοπαλίας), τα πονταρίσματα Κουπονιών Στοιχήματος δεν θα επιστρέφονται. Αν ένα στοίχημα ακυρωθεί και δεν είχε τη δυνατότητα να κερδίσει (για παράδειγμα, όταν ένα στοίχημα σε Αγωνιστική Απόδοση Παίκτη τοποθετείται σε έναν παίκτη, ο οποίος δεν παίρνει μέρος στον αγώνα), τα πονταρίσματα Κουπονιών Στοιχήματος θα επιστρέφονται.
 4. Τα Κουπόνια σας Στοιχήματος θα αφαιρούνται αν ο λογαριασμός σας είναι αδρανής για 90 συνεχόμενες ημέρες. Κάνοντας μια κατάθεση, τοποθετώντας ένα στοίχημα στα Σπορ ή συμμετέχοντας στο Καζίνο ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν Τυχερών Παιγνίων, θεωρείται ως υπάρχουσα δραστηριότητα σε έναν λογαριασμό.
Γενικά
 1. Αυτή η προσφορά θα ισχύει για στοιχήματα που τοποθετούνται έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Σε περίπτωση που η προσφορά αποσυρθεί πριν από αυτή την ημερομηνία, θα ειδοποιηθείτε τουλάχιστον 30 ημέρες νωρίτερα.
 2. Ένας φόρος παρακράτησης μπορεί να εφαρμόζεται επί των κερδών. Δείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις για πλήρεις λεπτομέρειες.

 3. Όλες οι προσφορές υπόκεινται στους Όρους και Προϋποθέσεις, τους Κανόνες της Εταιρείας και τους Κανόνες Σπορ.

 4. Αν παραβιαστεί οποιοσδήποτε όρος της προσφοράς ή διευθέτησης, ή υπάρχουν στοιχεία ότι μια σειρά από στοιχήματα που τοποθετούνται από πελάτη ή από ομάδα πελατών, δίνουν εγγυημένο κέρδος λόγω ενισχυμένης πληρωμής, Δωρεάν Στοιχημάτων, Κουπονιών Στοιχήματος ή άλλης προσφοράς, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, είτε ατομικά, είτε ως μέρος μιας ομάδας, η bet365 μπορεί να αποσύρει την ενισχυμένη πληρωμή, το Δωρεάν Στοίχημα ή το Κουπόνι Στοιχήματος τέτοιας προσφοράς και/ή να ακυρώσει οποιοδήποτε στοίχημα που χρηματοδοτήθηκε μέσω του Δωρεάν Στοιχήματος ή των Κουπονιών Στοιχήματος. Επιπλέον, σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις τέτοιου είδους δραστηριότητας, η bet365 μπορεί να επιβάλει χρέωση στον πελάτη μέχρι και ίση με την αξία των Κουπονιών Στοιχήματος, του Δωρεάν Στοιχήματος ή της ενισχυμένης πληρωμής για να καλύψει σχετικά διοικητικά έξοδα, που προκύπτουν από την αναγνώριση και τη λήψη μέτρων κατά της δραστηριότητας αυτής.
 5. Η bet365 μπορεί να ζητήσει πίσω οποιοδήποτε ποσό μπόνους, Δωρεάν Στοιχήματα, Κουπόνια Στοιχήματος, ποσό επιστροφής ή ενισχυμένες πληρωμές που έχουν αποδοθεί εσφαλμένα.
 6. Η bet365 μπορεί ανά πάσα στιγμή να προβεί σε μικρές τροποποιήσεις αυτής της προσφοράς ή διευθέτησης για να διορθώσει τυπογραφικά λάθη ή να βελτιώσει τη σαφήνεια ή την εμπειρία του πελάτη και μπορεί να ακυρώσει αυτήν την προσφορά ή διευθέτηση για νομικούς ή ρυθμιστικούς λόγους.
 7. Οι υπάλληλοι, εργαζόμενοι και διευθυντές της bet365, οι διαφημιστικές ή άλλες εταιρείες, οι αδειούχοι και αδειοδότες, οι πάροχοι υπηρεσιών και άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες δεν θα δικαιούνται την προσφορά ή διευθέτηση. Οι ίδιοι όροι θα ισχύουν για τις οικογένειες αυτών των προσώπων.
Πρέπει να είστε άνω των 21 ετών για να παίξετε.
Αν εσείς ή κάποιος που γνωρίζετε αντιμετωπίζει πρόβλημα στοιχηματισμού και χρήζει βοηθείας, καλέστε στο
1-800 GAMBLER.
H Hillside (New Jersey) LLC είναι ρυθμισμένη από τη Διεύθυνση Τυχερών Παιγνίων του Νιου Τζέρσεϊ (Division of Gaming Enforcement), υπό την Προσωρινή Άδεια # 477-50
© 2001-2022 bet365. All rights reserved.
Η bet365 χρησιμοποιεί cookies
Χρησιμοποιούμε cookies για να προσφέρουμε μια καλύτερη και πιο εξατομικευμένη υπηρεσία. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Πολιτική για Cookies..
Διαχείριση Cookies
Αποδοχή
Cookies Aπόδοσης
Τα cookies απόδοσης βελτιώνουν την εμπειρία του χρήστη, μαθαίνοντας ανώνυμα για τις προτιμήσεις. Χρησιμοποιούνται εσωτερικά για την παροχή συγκεντρωτικών στατιστικών, αναφορικά με τους επισκέπτες των ιστοσελίδων μας.
Αποδοχή
Aπαραίτητα Cookies
Ορισμένα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Αυτά περιλαμβάνουν:
Διαχείριση Συνεδρίας
Διαχειρίζονται τις πληροφορίες συνεδρίας και επιτρέπουν στους χρήστες να πλοηγούνται στην ιστοσελίδα.
Λειτουργικότητα
Αποθηκεύουν πληροφορίες που μας επιτρέπουν να θυμόμαστε τις προτιμήσεις χρήστη π.χ. γλώσσα προτίμησης, τύποι ταξινόμησης, ρυθμίσεις πολυμέσων. Χρησιμοποιούνται επίσης για τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών, π.χ. εμποδίζουν τους χρήστες από το να τους εμφανίζεται το ίδιο μήνυμα δύο φορές.
Πρόληψη Απάτης
Αποθηκεύουν πληροφορίες που μας βοηθούν να σταματήσουμε τη δόλια χρήση της ιστοσελίδας.
Παρακολούθηση
Αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες βρεθήκαν στην ιστοσελίδα. Πρέπει να το καταγράφουμε αυτό, ώστε να μπορούμε να πληρώνουμε κατάλληλα τους Συνεργάτες μας.