Ak máte vy alebo niekto, koho poznáte, problém s hraním a potrebujete pomoc, volajte 1-800 GAMBLER
Ako to funguje:
 1. Pridajte na tiket Váš vybraný tip na Man City v Real Madrid.
 2. Zakliknite políčko Stávka zadarmo.
 3. Vyberte Podať stávku.

  * zodpovedajúca hodnota v inej mene

Výplaty zo stávok podaných ako stávky zadarmo budú pridané na Váš zostatok k výberu, ale Váš vklad stávky zadarmo nie je zahrnutý vo výplatách.
Na jeden tiket bude udelená iba jedna stávka zadarmo. Pri podávaní Vašej stávky zadarmo nezahŕňajte tipy z iných podujatí na ten istý tiket. Ak podávate Vašu stávku zadarmo na zápas Man City v Real Madrid v rámci Ligy majstrov UEFA, Váš tiket by mal obsahovať iba tipy pre dané podujatie.

Platia podmienky
Stavte si
Hlavné podmienky
 • Táto ponuka je dostupná od 10:00 UK času v piatok 22. apríla 2022, iba pre nových, kvalifikujúcich sa a overených zákazníkov.

 • Kvalifikujúci sa zápas pre túto ponuku je zápas Man City v Real Madrid v rámci semifinále Ligy majstrov UEFA, ktorý sa hrá v utorok 26. apríla 2022.

 • V tejto ponuke je dostupná iba jedna stávka zadarmo (v hodnote 5€*) pre zákazníka. Ponuka platí pre štandardnú jednoduchú stávku alebo stávku podanú pomocou funkcie Vytvoriť stávku.

 • Akékoľvek výplaty zo stávok podaných ako stávky zadarmo budú pridané na Váš zostatok k výberu, ale Váš vklad stávky zadarmo nie je zahrnutý vo výplatách.

Úplné podmienky
Kvalifikácia
 1. Táto ponuka je dostupná od 10:00 UK času v piatok 22. apríla 2022, iba pre nových, kvalifikujúcich sa a overených zákazníkov. Úplný zoznam pre Vás dostupných ponúk môžete zobraziť, ak sa prihlásite a vyberiete sekciu Ponuky na mobile alebo Špeciálne ponuky na PC. bet365 vedie záznamy o kontaktoch so zákazníkmi ohľadom kvalifikovania sa na ponuky, a tento záznam, vrátane dátumu a času akýchkoľvek uplatnených obmedzení, bude rozhodujúci v prípade akéhokoľvek sporu.
 2. Kvalifikujúci sa zápas pre túto ponuku je zápas Man City v Real Madrid v rámci semifinále Ligy majstrov UEFA, ktorý sa hrá v utorok 26. apríla 2022.
Použitie stávky zadarmo
 1. V tejto ponuke je dostupná iba jedna stávka zadarmo (v hodnote 5€*) pre zákazníka. Ponuka platí iba pre štandardné jednoduché stávky a stávky uzatvorené pomocou funkcie Vytvoriť stávku.
 2. Stávka zadarmo stratí platnosť, ak ju nepoužijete počas kvalifikujúceho podujatia.
 3. Akékoľvek výplaty z vkladu stávky zadarmo budú pridané na Váš zostatok k výberu, ale Váš vklad stávky zadarmo nie je zahrnutý vo výplatách. Napríklad, 10€ stávka podaná s kurzom 3.00 vráti výplatu 30€ (20€ výhra plus 10€ vklad), ale 10€ vklad stávky zadarmo podaný s kurzom 3.00 vráti čistú výplatu 20€, keďže 10€ vklad stávky zadarmo sa nevracia.
Obmedzenia
 1. Ak ste podali Vašu stávku zadarmo na predzápasové stávkové ponuky Polčas/Konečný výsledok, Presné skóre alebo Scorecast, ponuka 0-0 peniaze späť bude platiť, ak sa zápas skončí s výsledkom 0-0 a hodnota stávky zadarmo bude pridaná na Váš zostatok stávkového kreditu. Ak uzatvoríte stávku zadarmo na akýkoľvek tip, ktorý je neskôr zrušený (napr. stávka na hráča skórujúceho gól, ktorý v zápase nenastúpi), hodnota stávky zadarmo bude pridaná na Váš zostatok stávkového kreditu aj v tomto prípade. Toto zahŕňa tipy, pri ktorých bola vybraná možnosť „Zrušiť, ak hráč nezačne“ a kde je tip súčasťou stávky vytvorenej pomocou funkcie Vytvoriť stávku.
Všeobecné informácie
 1. Na výhry môže byť uplatnená zrážková daň. Pozrite si Podmienky pre viac informácií.

 2. Všetky ponuky podliehajú Podmienkam, Pravidlám spoločnosti a Športovým pravidlám.

 3. Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania zvýšených platieb, získania stávok zadarmo, stávkového kreditu alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 si vyhradzuje právo odobrať zvýšené platby, stávku zadarmo alebo stávkový kredit ako časť takých ponúk, a/alebo zrušiť akékoľvek stávky uzavreté z prostriedkov stávky zadarmo alebo zo stávkového kreditu. Navyše, ak existuje dôkaz o takejto aktivite, bet365 si vyhradzuje právo uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky stávkového kreditu, stávky zadarmo alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
 4. Všetky bonusy pre zákazníkov sú obmedzené na jednu osobu. Ak bude mať bet365 dôvodné podozrenie, že bonus alebo ponuka boli získané rovnakou osobou alebo v prospech rovnakej osoby viac ako raz, alebo skupinou ľudí, môže stiahnuť dostupnosť akéhokoľvek bonusu alebo všetkých bonusov pre akéhokoľvek zákazníka alebo skupinu zákazníkov, a/alebo zrušiť akúkoľvek stávku financovanú z bonusu alebo ponuky a odstrániť akékoľvek výhry z takejto stávky.
 5. bet365 si vyhradzuje právo odobrať akúkoľvek sumu bonusu, stávky zadarmo, stávkový kredit, vrátenú platbu alebo zvýhodnené platby, ak boli udelené omylom.
 6. bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny v tejto ponuke pre opravu typografických chýb alebo zlepšenie zrozumiteľnosti alebo spokojnosti zákazníkov a vyhradzuje si právo kedykoľvek zrušiť túto ponuku z právnych alebo regulačných dôvodov.
 7. Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, ich zástupcovia alebo iné agentúry, majitelia či poskytovatelia služieb alebo akékoľvek pridružené či partnerské spoločnosti sa tejto ponuky nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.