Ak máte vy alebo niekto, koho poznáte, problém s hraním a potrebujete pomoc, volajte 1-800 GAMBLER
Ponuka ITV 4/1 dostihy bude platiť, keď je tip na Výhru a Víťaz/miesto vylepšený na 5.00 alebo viac.

Ako to funguje:
 1. Podajte jednoduchú stávku na stávkové ponuky Výhra alebo Víťaz/miesto s kurzom 5,00 alebo vyšším na koňa štartujúceho v ktorýchkoľvek dostihoch vysielaných naživo na ITV Racing.
 2. Ak Vaša prvá jednoduchá stávka na dané dostihy vyhrá, podajte stávku až do rovnakej výšky vkladu (až do 50£*) na ďalšie dostihy vysielané naživo na ITV Racing.
 3. Ak bude stávka prehrávajúca, Váš vklad vrátime (až do 50£*).
 4. Ak Vaša stávka taktiež vyhrá s kurzom 5.00 alebo vyšším, kvalifikujete sa na stávku na nasledujúce dostihy vysielané naživo na ITV Racing.
  *alebo zodpovedajúca hodnota v inej mene
Hlavné a Úplné podmienky nájdete nižšie
Stavte si
ITV 4/1 dostihy:
Deň Dostihy
Posledné preteky ponuky ITV 4/1 preteky 25th June - 3.45 Curragh
Hlavné podmienky
 • Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa zákazníkov.

 • Táto ponuka platí pre PRVÚ jednoduchú stávku podanú zákazníkom na všetky dostihy vysielané naživo na ITV Racing.

 • Táto ponuka neplatí, keď ste použili funkciu Vyplatiť teraz pre vyplatenie celej stávky. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Vyplatiť teraz, akákoľvek vrátená suma alebo následná kvalifikujúca sa stávka bude rovná zostávajúcej aktívnej stávke.

 • Ak bola kvalifikačná stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku, akákoľvek suma k vráteniu bude rovná hodnote nového vkladu a nie toho pôvodného. Kde bola zmenená kvalifikujúca sa stávka použitím funkcie Upraviť stávku, nebude vrátená žiadna suma a ponuka už nebude platná.

 • Ak na jedny dostihy bude stavených viac tipov na jednom tikete, za prvý tip je považovaný ten, ktorý je na tikete najvyššie.

 • Ponuka platí len pre stávky na stávkové ponuky pevných kurzov typu Výhra a Víťaz/miesto (vrátane tých, kde bolo uplatnené Vylepšenie stávky) a na Zvýhodnené podmienky umiestnenia. Všetky ostatné stávkové ponuky, vrátane Upravených podmienok umiestnenia (Víťaz/miesto Extra), Dlhodobých stávok a Tote/Pari-Mutuel/Colosssus (stávky a dividendy), sú vylúčené z tejto ponuky.

 • Ak Vaša kvalifikačná stávka prehrá, Váš vklad bude vrátený na Váš účet do štyroch hodín od skončenia dostihov.
Úplné podmienky
Kvalifikácia
 1. Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa hráčov. Úplný zoznam pre Vás dostupných ponúk nájdete po prihlásení sa na mobile alebo PC v sekcii Ponuky. bet365 uchováva záznamy o kontaktoch so zákazníkmi v súvislosti s kvalifikáciou na ponuky, a tento záznam, vrátane dátumu a času akýchkoľvek uplatnených obmedzení, bude v prípade akéhokoľvek sporu rozhodujúci.
 2. Táto ponuka platí pre PRVÚ jednoduchú stávku podanú zákazníkom na všetky naživo vysielané ITV dostihy po záverečnom vyhlásení. Ak na jedny dostihy bude stavených viac tipov na jednom tikete, za prvý tip je považovaný ten, ktorý je na tikete najvyššie. Ponuka platí len pre stávky na stávkové ponuky pevných kurzov typu Výhra a Víťaz/miesto (vrátane tých, kde bolo uplatnené Vylepšenie stávky) a na Zvýhodnené podmienky umiestnenia.
 3. Maximálna kvalifikujúca sa suma je 50£* na jedného zákazníka na jedny dostihy. Stávky musia byť uzavreté a zaplatené bežným spôsobom buď z Vášho zostatku k výberu, alebo zo stávkového kreditu. Ak Vaša kvalifikačná stávka prehrá, Váš vklad bude vrátený na Váš účet do jednej hodiny od skončenia dostihov. Stávky podané z Vášho zostatku k výberu budú vyplatené na Váš zostatok k výberu a stávky podané so stávkovým kreditom budú pripísané k stávkovým kreditom.
 4. V prípade, že ITV Racing nebude vysielať všetky dostihy naživo, kvalifikujúce sa stávky zostávajú v platnosti na dostihy uvedené na stránkach bet365 v dostihovom programe ITV Racing 4/1.
 5. Ak uhádnete víťaza posledných ITV 4/1 dostihov dňa, Vaša kvalifikujúca sa stávka bude použitá ako prvá stávka, ktorú uzavriete na nasledujúce ITV Racing 4/1 dostihy.
 6. Ak máte nárok na kvalifikujúcu sa stávku a ITV Racing vysiela dodatočné dostihy, tieto dostihy budú pridané do zoznamu dostihov ITV Racing 4/1, takže Vaša kvalifikujúca sa stávka bude použitá ako prvá, ktorú uzavriete na tieto dostihy.
Obmedzenia
 1. Upravené podmienky umiestnenia (Víťaz/miesto Extra), Dlhodobé stávky a Tote/Pari-Mutuel/Colossus (stávky a dividendy) sú vylúčené z tejto ponuky.
 2. Stávkové ponuky pre upravené podmienky umiestnenia (Víťaz/miesto Extra) sa týkajú kurzov, ktoré sa nezhodujú so stávkovou ponukou Výhra a Víťaz/miesto, zobrazených na záložke dostihovej karty Pevné kurzy, buď pretože bol tento kurz prevzatý zo záložky Víťaz/miesto Extra alebo boli podmienky umiestnenia upravené cez tiket. Stávky podané pri takýchto podmienkach sa nebudú započítavať pre túto ponuku.
 3. Limit kurzu 4/1 sa vzťahuje na kurzy zmenené po akomkoľvek nerozhodnom výsledku, uplatnení Pravidla 4, alebo pri neoznačených spolufavoritoch. Ak je Vaša kvalifikujúca sa stávka tip na stávkovú ponuku Víťaz/miesto a umiestni sa, a suma k výplate zo stávky je nižšia ako celkový vklad, vyplatíme Vám rozdiel medzi Vašou sumou k výplate a celkovým vkladom. Vyššie uvedené neplatí, ak je Vaša suma k výplate vyššia ako celkový vklad.
 4. Táto ponuka zahŕňa iba dostihy vysielané na ITV Racing, pokiaľ bet365 neuvedie inak.
 5. Ak kvôli obmedzeniam nemôžete uzavrieť kvalifikujúcu sa stávku v maximálnej výške, pripíšeme na Váš účet rozdiel medzi aktuálnou sumou k výplate a sumou k výplate dosiahnutou použitím maximálnej výšky kvalifikujúcej sa stávky.
 6. Táto ponuka neplatí, keď ste použili funkciu Vyplatiť teraz pre vyplatenie celej stávky. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Vyplatiť teraz, akákoľvek vrátená suma alebo následná kvalifikujúca sa stávka bude rovná zostávajúcej aktívnej stávke.
 7. Ak je kvalifikačná stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku, akákoľvek suma k vráteniu bude rovná hodnote nového vkladu a nie toho pôvodného. Kde bola zmenená kvalifikujúca sa stávka použitím funkcie Upraviť stávku, nebude vrátená žiadna suma a ponuka už nebude platná.
 8. Táto ponuka je dostupná iba pre zákazníkov s bydliskom vo Veľkej Británii a v Írsku.
Všeobecné informácie
 1. Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo ponuky alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, kde vďaka získaniu zvýšených platieb, stávok zadarmo, stávkového kreditu alebo iných bonusov, je výsledkom istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 si vyhradzuje právo odobrať zvýšené platby, stávku zadarmo, vrátenú platbu alebo stávkový kredit z takých ponúk, a/alebo zrušiť akékoľvek stávky uzavreté z prostriedkov stávky zadarmo alebo stávkového kreditu. Navyše, ak existuje dôkaz o takejto aktivite, bet365 si vyhradzuje právo uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky stávkového kreditu, stávky zadarmo, vrátenej platby alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
 2. bet365 si vyhradzuje právo odobrať akúkoľvek sumu bonusu, stávky zadarmo, stávkový kredit, vrátenú platbu alebo zvýhodnené platby, ak boli udelené omylom.
 3. Všetky bonusy pre zákazníkov sú obmedzené na jednu osobu. Ak bude mať bet365 dôvodné podozrenie, že bonus alebo ponuka boli získané rovnakou osobou alebo v prospech rovnakej osoby viac ako raz, alebo skupinou ľudí, môže stiahnuť dostupnosť akéhokoľvek bonusu alebo všetkých bonusov pre akéhokoľvek zákazníka alebo skupinu zákazníkov, a/alebo zrušiť akúkoľvek stávku financovanú z bonusu alebo ponuky a odstrániť akékoľvek výhry z takejto stávky.
 4. bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny v tejto ponuke pre opravu typografických chýb alebo zlepšenie zrozumiteľnosti alebo spokojnosti zákazníkov a vyhradzuje si právo kedykoľvek zrušiť túto ponuku z právnych alebo regulačných dôvodov.
 5. Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, ich zástupcovia alebo iné agentúry, majitelia či poskytovatelia služieb alebo akékoľvek pridružené či partnerské spoločnosti sa tejto ponuky nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.
Pre hranie musíte mať nad 21 rokov.
Ak máte Vy alebo niekto, koho poznáte, problém s hraním a potrebujete pomoc, volajte
1-800 GAMBLER.
Spoločnosť Hillside (New Jersey) LLC je regulovaná Úradom pre dohľad nad hraním (Division of Gaming Enforcement) v New Jersey na základe dočasnej licencie č. 477-50
© 2001-2022 bet365. Všetky práva vyhradené.
bet365 používa cookies
Používame cookies pre poskytnutie lepších a viac personalizovaných služieb. Pre viac informácií si pozrite naše Používanie cookies.
Spravovanie cookies
Prijať
Výkonnostné cookies
Výkonnostné cookies zlepšujú užívateľský zážitok tým, že anonymne sledujú preferencie. Používajú sa interne na poskytovanie súhrnných štatistík o návštevníkoch našich webových stránok.
Prijať
Nevyhnutné cookies
Niektoré cookies sú potrebné pre fungovanie webovej stránky a nie je možné ich zakázať. Tieto zahŕňajú:
Spravovanie relácie
Spravujú informácie o relácii a umožnia užívateľom prechádzať webovou stránkou.
Funkčnosť
Umožňujú pamätať si užívateľské preferencie, napr. preferovaný jazyk, zaraďovanie typov, nastavenia médií. Sú tiež používané k zlepšeniu užívateľskej skúsenosti. Napríklad zabraňuje, aby sa užívateľovi zobrazila rovnaká správa dvakrát.
Predchádzanie podvodom
Tieto cookies ukladajú informácie, ktoré nám pomôžu zastaviť podvodné používanie webových stránok.
Tracking
Tieto cookies nám umožnia ukladať informácie o tom, ako užívatelia otvorili internetovú stránku. Toto je potrebné zaznamenať, aby sme mohli zodpovedajúcim spôsobom zaplatiť našich Partnerov.