Ak máte vy alebo niekto, koho poznáte, problém s hraním a potrebujete pomoc, volajte 1-800 GAMBLER
Ako to funguje:
 1. Uzavrite predzápasovú stávku na stávkovú ponuku Stávka na víťazstvo na ktorýkoľvek zápas CFL, až do a vrátane nedele 19. novembra 2023.
 2. Pri jednoduchých stávkach platí, že ak Váš tím získa náskok 20 bodov kedykoľvek počas zápasu, Vašu stávku vyplatíme v plnej výške bez ohľadu na to, či protivník zápas nakoniec vyhrá.
 3. Pre aku a multi stávky platí, že ak tím, na ktorý ste si stavili v stávkovej ponuke Stávka na víťazstvo, bude viesť o 20 bodov, tip bude označený ako výherný v rámci sekcie Moje stávky a zostávajúca časť Vášho tiketu zostáva v platnosti.
Hlavné a Úplné podmienky nájdete nižšie
Stavte si
Hlavné podmienky
 • Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa zákazníkov.

 • Táto ponuka platí pre jednoduché a kombinované predzápasové stávky (vrátane všetkých možností) na stávkovú ponuku Stávka na víťazstvo (2 možnosti) na ktorýkoľvek zápas CFL, až do a vrátane nedele 19. novembra 2023.

 • Táto ponuka neplatí, keď ste použili funkciu Vyplatiť teraz pre vyplatenie celej stávky. V prípade, že stávka bola čiastočne vyplatená použitím funkcie Vyplatiť teraz, a Váš tím získa 20-bodový náskok, stávka bude vyhodnotená na základe zostávajúcej aktívnej stávky.

 • Ak bola kvalifikačná stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku pred začiatkom zápasu, a Váš tím získa 20-bodový náskok, stávka bude vyhodnotená na základe nového vkladu. Kde bola stávka upravená pridaním alebo zmenou tipu pre podujatie Naživo, ponuka už nebude platná.

Úplné podmienky
Kvalifikácia
 1. Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa hráčov. Úplný zoznam pre Vás dostupných ponúk nájdete po prihlásení sa na mobile alebo PC v sekcii Ponuky. bet365 uchováva záznamy o kontaktoch so zákazníkmi v súvislosti s kvalifikáciou na ponuky, a tento záznam, vrátane dátumu a času akýchkoľvek uplatnených obmedzení, bude v prípade akéhokoľvek sporu rozhodujúci.
 2. Táto ponuka platí pre jednoduché a kombinované predzápasové stávky (vrátane všetkých možností) na stávkovú ponuku Stávka na víťazstvo (2 možnosti) na ktorýkoľvek zápas CFL, až do a vrátane nedele 19. novembra 2023.
 3. Pri jednoduchých stávkach platí, že Vaša stávka bude plne vyplatená, ak Váš tím vedie o 20 bodov kedykoľvek počas zápasu, bez ohľadu na konečný výsledok.
 4. Ak je Váš tip súčasťou aku alebo multi stávky, tip bude označený ako výherný v rámci sekcie Moje stávky a zostávajúca časť Vášho tiketu zostáva v platnosti. Ak Váš tip bude viesť o 20 bodov, ale nevyhrá zápas, zobrazí sa ako prehraný v rámci sekcie História, ale bude považovaný za výherný podľa podmienok Skorého vyplatenia.
 5. Budeme sa snažiť vyhodnotiť všetky kvalifikujúce sa stávky a pripísať prostriedky na Váš účet do 15 minút odvtedy ako Váš tip získa náskok 20 bodov.
Obmedzenia
 1. Stávky podané na zápasy prípravnej sezóny alebo exhibičné zápasy nie sú zahrnuté do tejto ponuky.
 2. Táto ponuka neplatí, keď ste použili funkciu Vyplatiť teraz pre vyplatenie celej stávky. V prípade, že stávka bola čiastočne vyplatená použitím funkcie Vyplatiť teraz, a Váš tím získa požadovaný počet bodov k aktivácii ponuky, stávka bude vyhodnotená na základe zostávajúcej aktívnej stávky.
 3. Ak bola kvalifikačná stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku pred začiatkom zápasu, a Váš tím získa 20-bodový náskok, stávka bude vyhodnotená na základe nového vkladu. Kde bola stávka upravená pridaním alebo zmenou tipu pre podujatie Naživo, ponuka už nebude platná.
 4. Ak je Vaša stávka vyplatená skôr v súlade s touto ponukou, a ak Váš tip nakoniec vyhrá zápas, potom už nebude znovu vyplatená.
Všeobecné informácie
 1. Táto ponuka bude platiť pre všetky stávky uzatvorené až do a vrátane 19. novembra 2023. V prípade, že bude ponuka stiahnutá pred týmto dátumom, budete o tom informovaní aspoň 30 dní v predstihu.
 2. Na výhry môže byť uplatnená zrážková daň. Pozrite si Podmienky pre viac informácií.

 3. Všetky ponuky podliehajú Podmienkam, Pravidlám spoločnosti a Športovým pravidlám.

 4. Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo ponuky alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, kde z dôvodov získania zvýšených platieb, bonusových stávok alebo iných bonusov je výsledkom istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 si vyhradzuje právo odobrať zvýšené platby alebo element bonusových stávok takých ponúk, a/alebo zrušiť akékoľvek stávky uzavreté z prostriedkov bonusových stávok. Okrem toho, ak existujú dôkazy o takejto činnosti, bet365 si vyhradzuje právo uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky bonusových stávok alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré vznikli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
 5. bet365 si vyhradzuje právo odobrať akúkoľvek sumu bonusu, bonusové stávky alebo zvýšené platby, ak boli udelené omylom.
 6. bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny v tejto ponuke pre opravu typografických chýb alebo zlepšenie zrozumiteľnosti alebo spokojnosti zákazníkov a vyhradzuje si právo kedykoľvek zrušiť túto ponuku z právnych alebo regulačných dôvodov.
 7. Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, ich zástupcovia alebo iné agentúry, majitelia či poskytovatelia služieb alebo akékoľvek pridružené či partnerské spoločnosti sa tejto ponuky nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.