Ak máte vy alebo niekto, koho poznáte, problém s hraním a potrebujete pomoc, volajte 1-800 GAMBLER
Teraz dostupné pre stávky zahŕňajúce stávkovú ponuku jeden Run v 1. innings, podané od 08:39am ET v pondelok 5. septembra 2022.
Ako to funguje:
 1. Podajte predzápasové Aku stávky s 2 alebo viacerými tipmi na nižšie uvedené ligy a súťaže na nasledujúce stávkové ponuky s 2 možnosťami: Hendikep, Celkové skóre, 1. polčas - hendikep, 1. polčas - celkové skóre, 2. polčas - hendikep (iba NFL / NCAAF / CFL / NBA / WNBA / NCAAB) a 2. polčas - celkové skóre (iba NFL / NCAAF / CFL / NBA / WNBA / NCAAB) a jeden Run v 1. innings (MLB, Japonská NPB a Kórejská KBO). Pre box a MMA platia stávkové ponuky Vyhrá súboj a Výsledok súboja.
 2. Ak je Vaša stávka úspešná, k Vašej výhre pridáme 5 - 70% bonus. Suma bonusu závisí od počtu tipov.
 3. Bonus sa vyplatí v hotovosti a bude pripísaný na Váš zostatok k výberu.
 4. Stávky podané so stávkovým kreditom sa nekvalifikujú pre túto ponuku.
Hlavné a Úplné podmienky nájdete nižšie
Stavte si
Táto ponuka je dostupná pre nasledujúce súťaže:
 • MMA - akékoľvek podujatie
 • Box - akékoľvek podujatie
 • Americký futbal - NFL
 • Americký futbal - NCAAF
 • Americký futbal - CFL
 • Basketbal - NBA
 • Basketbal - WNBA
 • Basketbal - NCAAB
 • Basketbal - Olympijské hry (muži a ženy)
 • Basketbal - FIBA America (muži)
 • Basketbal - MS (ženy)
 • Basketbal - MS FIBA
 • Ľadový hokej - NHL
 • Ľadový hokej - Majstrovstvá sveta (muži)
 • Ľadový hokej - Majstrovstvá sveta Div 1A (muži)
 • Ľadový hokej - Olympijské hry (muži)
 • Bejzbal - MLB
 • Bejzbal - Japonská NPB
 • Bejzbal - Kórejská KBO
Rozpis bonusov
Typ stávky Bonus
Dvojky 5% bonus
Trojky 10% bonus
Štvorky 15% bonus
Päťky 20% bonus
Šestky 25% bonus
Sedmičky 30% bonus
Osmičky 35% bonus
Deviatky 40% bonus
Desiatky 45% bonus
Jedenástky 50% bonus
Dvanástky 55% bonus
Trinástky 60% bonus
Štrnástky a vyššie 70% bonus
Hlavné podmienky
 • Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa zákazníkov.

 • Ponuka platí na výhry predzápasových Aku stávok s 2 alebo viacerými tipmi na vyššie uvedené ligy a súťaže na ktorúkoľvek zo stávkových ponúk s 2 možnosťami: Hendikep, Celkové skóre, 1. polčas - hendikep, 1. polčas - celkové skóre, 2. polčas - hendikep (iba NFL / NCAAF / CFL / NBA / WNBA / NCAAB) a 2. polčas - celkové skóre (iba NFL / NCAAF / CFL / NBA / WNBA / NCAAB) a jeden Run v 1. innings (MLB, Japonská NPB a Kórejská KBO). Ponuka platí pre stávkovú ponuku jeden Run v 1. innings pre stávky uzatvorené od 08:39am ET v pondelok 5. septembra 2022. Pre box a MMA platia stávkové ponuky Vyhrá súboj a Výsledok súboja.

 • Maximálny bonus, ktorý môžete získať, je 150.000$.

 • Kde je Vylepšenie stávky ponúknuté pre aku/kombi stávku (napríklad vopred vytvorenú Trojku), bonus nebude platiť.

 • Tento bonus neplatí, keď ste použili funkciu Vyplatiť teraz pre vyplatenie celej stávky. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Vyplatiť teraz bude bonus vypočítaný na základe zostávajúcej aktívnej stávky. V prípade, že všetky tipy v rámci stávky boli označené ako výherné, a stávka bola vyplatená pomocou funkcie Vyplatiť teraz v hodnote celej sumy k výplate, bonus bude platiť.

 • Ak bola kvalifikačná stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku, bonus bude vypočítaný na základe nového vkladu. Kde bola stávka upravená pridaním alebo zmenou tipu pre podujatie Naživo, bonus už nebude platný.

 • Bonus na Aku stávky neplatí pre stávky podané na alternatívne stávkové ponuky na víťazstvo/hendikep/celkové skóre, stávky podané so stávkovým kreditom, Parlay karty s pevným kurzom, Teasery a Teaser karty s pevným kurzom alebo kombinované stávky s bonusmi ako Lucky 15, Lucky 31 atď.

Úplné podmienky
Kvalifikácia
 1. Táto ponuka je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa hráčov. Úplný zoznam pre Vás dostupných ponúk nájdete po prihlásení sa na mobile alebo PC v sekcii Ponuky. bet365 uchováva záznamy o kontaktoch so zákazníkmi v súvislosti s kvalifikáciou na ponuky, a tento záznam, vrátane dátumu a času akýchkoľvek uplatnených obmedzení, bude v prípade akéhokoľvek sporu rozhodujúci.
 2. Ponuka platí na výhry predzápasových Aku stávok s 2 alebo viacerými tipmi na vyššie uvedené ligy a súťaže na ktorúkoľvek zo stávkových ponúk s 2 možnosťami: Hendikep, Celkové skóre, 1. polčas - hendikep, 1. polčas - celkové skóre, 2. polčas - hendikep (iba NFL / NCAAF / CFL / NBA / WNBA / NCAAB) a 2. polčas - celkové skóre (iba NFL / NCAAF / CFL / NBA / WNBA / NCAAB) a jeden Run v 1. innings (MLB, Japonská NPB a Kórejská KBO). Ponuka platí pre stávkovú ponuku jeden Run v 1. innings pre stávky uzatvorené od 08:39am ET v pondelok 5. septembra 2022. Pre box a MMA platia stávkové ponuky Vyhrá súboj a Výsledok súboja.
 3. Ak ktorýkoľvek z tipov bude odložený/zrušený alebo bude bez výsledku (push), tak bonus zostáva v platnosti, ale percentuálna výška bonusu bude odpovedať skutočnému počtu výherných tipov. Napr. akumulovaná stávka s 8 tipmi, kde je 7 výherných tipov a 1 bez výsledku (push) získava 30% čiastky k výhre z bonusu.
 4. Bonusová časť výhier bude pripísaná na Váš účet do 24 hodín po odohraní Vášho posledného tipu.
Obmedzenia
 1. Stávky podané na zápasy prípravnej sezóny, exhibičné zápasy alebo zápasy All-Star ktorejkoľvek kvalifikačnej súťaže nie sú zahrnuté do tejto ponuky. Stávky podané na extra zápasy NCAAF a NCAAB sa nepočítajú do tejto ponuky.
 2. Tento bonus neplatí, keď ste použili funkciu Vyplatiť teraz pre vyplatenie celej stávky. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Vyplatiť teraz bude bonus vypočítaný na základe zostávajúcej aktívnej stávky. V prípade, že všetky tipy v rámci stávky boli označené ako výherné, a stávka bola vyplatená pomocou funkcie Vyplatiť teraz v hodnote celej sumy k výplate, bonus bude platiť.

 3. Ak bola kvalifikačná stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku, bonus bude vypočítaný na základe nového vkladu. Kde bola stávka upravená pridaním alebo zmenou tipu pre podujatie Naživo, bonus už nebude platný.
 4. Maximálny bonus je 150.000$. Bonus na Aku stávky neplatí pre stávky podané na alternatívne stávkové ponuky na víťazstvo/hendikep/celkové skóre, stávky podané so stávkovým kreditom, Parlay karty s pevným kurzom, Teasery a Teaser karty s pevným kurzom alebo kombinované stávky s bonusmi ako Lucky 15, Lucky 31, atď.
 5. Kde je Vylepšenie stávky ponúknuté pre aku/kombi stávku (napríklad vopred vytvorenú Trojku), bonus nebude platiť.

 6. Bonusy sa vyplácajú na aku stávky po potvrdení všetkých výsledkov. Ak by aku stávka bola prehrávajúca, ale stane sa výhernou v súlade s podmienkami ponuky Skoré vyplatenie, nebude uplatnený žiadny bonus.
Všeobecné informácie
 1. Táto ponuka platí pre všetky stávky uzatvorené až do a vrátane 31. decembra 2022. V prípade, že bude ponuka stiahnutá pred týmto dátumom, budete o tom informovaní aspoň 30 dní v predstihu.
 2. Na výhry môže byť uplatnená zrážková daň. Pozrite si Podmienky pre viac informácií.

 3. Všetky ponuky podliehajú Podmienkam, Pravidlám spoločnosti a Športovým pravidlám.

 4. Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania zvýšených platieb, získania stávok zadarmo, stávkového kreditu alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 si vyhradzuje právo odobrať zvýšené platby, stávku zadarmo alebo stávkový kredit ako časť takých ponúk, a/alebo zrušiť akékoľvek stávky uzavreté z prostriedkov stávky zadarmo alebo zo stávkového kreditu. Navyše, ak existuje dôkaz o takejto aktivite, bet365 si vyhradzuje právo uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky stávkového kreditu, stávky zadarmo alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
 5. bet365 si vyhradzuje právo odobrať akúkoľvek sumu bonusu, stávky zadarmo, stávkový kredit alebo zvýšené platby, ak boli udelené omylom.
 6. bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny v tejto ponuke pre opravu typografických chýb alebo zlepšenie zrozumiteľnosti alebo spokojnosti zákazníkov a vyhradzuje si právo kedykoľvek zrušiť túto ponuku z právnych alebo regulačných dôvodov.
 7. Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, ich zástupcovia alebo iné agentúry, majitelia či poskytovatelia služieb alebo akékoľvek pridružené či partnerské spoločnosti sa tejto ponuky nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.