Ak máte vy alebo niekto, koho poznáte, problém s hraním a potrebujete pomoc, volajte 1-800 GAMBLER

Ako to funguje:

 • Zaregistrujte sa, uskutočnite vklad vo výške 10$ alebo viac a požiadajte o ponuku.
 • Pre aktivovanie Vašich stávok zadarmo podajte kvalifikačnú stávku v hodnote 1$ z Vašich vložených prostriedkov.
 • Po vyhodnotení Vašej stávky bude na Váš zostatok so stávkovým kreditom pridaných 200$ v stávkach zadarmo.
 • Pre ich použitie stačí zvoliť "Použiť stávkový kredit" na tikete.

Zostatok stávkového kreditu môžete použiť na podávanie stávok bez riskovania svojej vlastnej hotovosti. Stávkový kredit môže byť použitý na ktorúkoľvek stávkovú ponuku alebo šport, ako jedna stávka alebo niekoľko stávok. Akékoľvek výplaty zo stávok podaných so stávkovým kreditom budú pridané na Váš zostatok k výberu, ale Váš vklad zo stávkového kreditu nie je zahrnutý vo výplatách.

Pre viac informácií o stávkovom kredite, kliknite sem.

Hlavné a Úplné podmienky nájdete nižšie

Hlavné podmienky

 • Dostupné iba pre nových zákazníkov. Pre účasť v tejto ponuke je potrebné uskutočniť vklad (min. výška 10$). O ponuku musíte požiadať do 30 dní od registrácie Vášho účtu. Po uvoľnení bude Váš stávkový kredit držaný na zostatku Vášho účtu a nebude možné ho vybrať.
 • Podajte kvalifikujúce sa stávky v hodnote 1$ alebo viac pre uvoľnenie stávkového kreditu v hodnote 200$. Vaše kvalifikačné stávky musia byť vyhodnotené do 30 dní od požiadania o ponuku. Do požiadavky uvoľnenia stávkového kreditu sa budú započítavať iba kvalifikačné stávky podané a vyhodnotené po požiadaní o ponuku.
 • Podané stávky musia spĺňať určité podmienky, aby sa mohli započítať pre uvoľnenie Vášho stávkového kreditu:
  1. Musia zahŕňať aspoň jeden tip s kurzom -500 alebo vyšším.
  2. Iba najvyšší úhrnný vklad na individuálny tip pre akúkoľvek kombináciu stávkovej ponuky/zápasu (či už v predzápasovej stávke alebo stávke naživo) sa bude započítavať do podmienok vyhodnotených stávok.
  3. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Vyplatiť teraz sa bude započítavať iba zostávajúca aktívna stávka.
  4. Kde bola stávka upravená pomocou funkcie Upraviť stávku, bude sa počítať iba nový vklad novej stávky.
  5. Stávky úplne vyplatené pomocou funkcie Vyplatiť teraz, Herné produkty, stávky zadarmo, neplatné stávky a stávky naživo vyhodnotené ako remíza, sa nebudú počítať.
 • Váš stávkový kredit nie je možné vybrať a vklady stávkového kreditu nie sú zahrnuté vo výplatách. Akékoľvek sumy k výplate zo stávok podaných so stávkovým kreditom budú pridané k Vášmu zostatku k výberu. Stávkový kredit nemôže byť použitý na určitých produktoch, ponukách/bonusoch a typoch stávok. Pre detaily si pozrite Úplné podmienky.
 • Váš stávkový kredit prepadne a bude odstránený, ak bude Váš účet neaktívny po dobu 90 dní.


Úplné podmienky nižšie:

Úplné podmienky

Kvalifikácia

 1. Pre účasť v tejto ponuke je potrebné uskutočniť vklad (min. 10$). Vklad musí byť uskutočnený 7 dní pred požiadaním o ponuku.
 2. Musíte požiadať o ponuku do 30 dní od registrácie Vášho účtu.
 3. Maximálna suma stávkového kreditu, o ktorú môžete požiadať, je 200$.

Uvoľnenie Vášho stávkového kreditu

 1. Váš stávkový kredit bude držaný na zostatku Vášho účtu, ale nie je k dispozícii na výber. Pre uvoľnenie Vášho stávkovho kreditu pre použitie musíte podať kvalifikačné stávky v celkovej hodnote 1$ a musia byť vyhodnotené do 30 dní od požiadania o ponuku. Do tejto požiadavky sa budú započítavať iba kvalifikačné stávky podané a vyhodnotené po požiadaní o ponuku.
 2. Váš stávkový kredit bude zvyčajne dostupný na použitie do jednej hodiny od splnenia požiadavky vyhodnotenia kvalifikačnej stávky.
 3. Na Vašom účte môže byť kedykoľvek dostupných niekoľko ponúk stávkového kreditu. Avšak, kvalifikujúce sa vyhodnotené stávky sa budú započítavať iba pre uvoľnenie jednej z ponúk. V menu účtu v rámci sekcie Moje bonusy si môžete vybrať, ktorá ponuka bude aktívna.
 4. Akékoľvek jednoduché stávky podané s kurzom nižším ako -500 nebudú započítané do uvoľnenia Vášho stávkového kreditu. Pri Aku a Kombi stávkach musí mať aspoň jeden tip kurz -500 alebo vyšší pre započítanie.
 5. bet365 neumožňuje „podporovanie oboch strán“ stávkovej ponuky alebo stávky podanej na viaceré tipy v rámci tej istej kombinácie stávkovej ponuky/zápasu za účelom manipulácie uvoľnenia stávkového kreditu. V prípade, kde je podaných viac stávok v rámci tej istej kombinácie stávkovej ponuky/zápasu, sa bude započítavať do podmienok vyhodnotených stávok iba najvyšší úhrnný vklad na individuálny tip (či už v predzápasovej stávke alebo stávke naživo) (ak ste podali rovnakú najvyššiu stávku s úhrnným vkladom na viac ako jeden tip, do podmienok vyhodnotených stávok sa bude započítavať iba jedna stávka). Akékoľvek stávky podané na iné tipy v rámci tej istej kombinácie stávkovej ponuky/zápasu sa nebudú započítavať pre uvoľnenie stávkového kreditu. Ako príklad, ak ste podali 10$ stávku na to, že DEN Broncos vyhrá nad NY Giants a 16$ stávku na to, že NY Giants vyhrá nad DEN Broncos v ponuke Stávka na víťazstvo, iba stávka na NY Giants sa započítava do požiadaviek uvoľnenia stávkového kreditu (v prípade, že obe stávky boli za 10$, do uvoľnenia Vášho stávkového kreditu by sa počítalo 10$). Ak by ste podali ďalšiu 8$ stávku na to, že DEN Broncos vyhrá nad NY Giants, táto úhrnná stávka vo výške 18$ sa bude započítavať do uvoľnenia Vášho stávkového kreditu, a nie tá 16$ stávka na NY Giants. Toto obmedzenie platí aj pre kombinácie stávkovej ponuky/zápasu, kde je tá istá stávková ponuka dostupná pri viacerých rôznych príležitostiach v rámci toho istého zápasu (či už v predzápasovej stávke alebo stávke naživo), napríklad pre stávky typu Tenis - Víťaz aktuálneho setu alebo Nasledujúci gem. Ak ste podali 10$ stávku na to, že Simona Halep vyhrá 3. gem nad Naomi Osaka (Nasledujúci gem), a ďalšiu 4$ stávku na to, že Simona Halep vyhrá 4. gem (Nasledujúci gem), obe stávky sa budú započítavať do uvoľnenia stávkového kreditu. Ale ak by ste podali 18$ stávku na to, že Naomi Osaka vyhrá 5. gem (Nasledujúci gem), iba táto stávka sa bude započítavať do podmienok vyhodnotených stávok, pretože je to najvyšší vklad na tip pre danú kombináciu stávkovej ponuky/zápasu, a nie tá 14$ stávka na Simonu Halep. Táto podmienka platí v spojení s inými obmedzeniami.
 6. Stávky úplne vyplatené pomocou funkcie Vyplatiť teraz, Herné produkty, stávky zadarmo, neplatné stávky a stávky naživo vyhodnotené ako remíza, sa nebudú počítať do uvoľnenia Vášho stávkového kreditu. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Vyplatiť teraz sa bude do uvoľnenia Vášho stávkového kreditu započítavať iba zostávajúca aktívna stávka. Kde bola stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku, pôvodný vklad sa nebude započítavať do podmienok uvoľnenia Vášho stávkového kreditu, bude sa započítavať iba nový vklad novej stávky.
 7. Ak nemáte vyhodnotené kvalifikačné stávky v hodnote 1$ do 30 dní od požiadania o ponuku, Váš stávkový kredit prepadne a bude odstránený a ponuka bude zatvorená.

Použitie stávkového kreditu

 1. Váš stávkový kredit nie je k dispozícii na výber. Akékoľvek sumy k výplate z vkladu so stávkovým kreditom budú pridané k Vášmu zostatku k výberu, avšak vklad so stávkovým kreditom nebude zahrnutý do súm k výplate. Napríklad, 20$ stávka podaná s kurzom +200 vráti výplatu 60$ (40$ výhra plus 20$ vklad), ale 20$ vklad stávkového kreditu podaný s kurzom +200 vráti čistú výplatu 40$, keďže vklad stávkového kreditu 20$ sa nevracia.
 2. Stávky môžete financovať čiastočne stávkovým kreditom a čiastočne dostupným zostatkom k výberu, avšak časť so stávkovým kreditom nebude zahrnutá do súm k výplate. Napríklad, 20$ stávka podaná s kurzom +200, financovaná 10$ stávkovým kreditom a 10$ v hotovosti, vráti výplatu 50$ (40$ výhra plus 10$ vklad v hotovosti), keďže 10$ vklad stávkového kreditu sa nevracia. Ak je stávka zrušená a mohla byť výherná (napríklad v prípade remízy), stávky so stávkovým kreditom nebudú vrátené. Ak je stávka zrušená a nemohla byť výherná (napríklad v prípade stávky na Strelca, ktorý ani nenastúpil v zápase), stávky so stávkovým kreditom budú vrátené.
 3. Pre účely funkcie Vyplatiť teraz sa bude hodnota zobrazovať už bez vkladu so stávkovými kreditmi a v prípade použitia funkcie Vyplatiť teraz dostanete aktuálnu sumu k výplate.
 4. Váš stávkový kredit nemôže byť:
  • prevedený do Kasína alebo iného Herného produktu;

  • použitý ako vklad pre Bankéry, Podmienené stávky, Nepriamo podmienené stávky alebo Teasery.

 5. Váš stávkový kredit prepadne a bude odstránený, ak bude Váš účet neaktívny po dobu 90 dní. Uskutočnenie vkladu, podanie športovej stávky alebo účasť na produkte Kasíno alebo inom Hernom produkte sa považuje za aktivitu na účte.
 6. Stávkový kredit môže byť použitý ako kvalifikačná stávka pre nasledujúce ponuky:
  • 0-0 peniaze späť

 7. Stávky podané so stávkovým kreditom sa nekvalifikujú do nasledujúcich bonusov:
  • Bonus na Aku stávky
  • Tenisový Aku bonus
  • Futbalový Aku bonus

Všeobecné informácie

 1. Táto ponuka sa končí pre nových zákazníkov o 06:59am ET 27. októbra 2022 a môžu o ňu žiadať iba zákazníci, ktorí si otvoria účet pred týmto dátumom (o ponuku musíte požiadať do 30 dní od registrácie).
 2. Táto ponuka je dostupná iba pre zákazníkov s bydliskom v USA. Pre uskutočnenie vkladu alebo uzatvorenie stávky sa musíte fyzicky nachádzať v štáte Colorado alebo New Jersey.
 3. Na výhry môže byť uplatnená zrážková daň. Pozrite si Podmienky pre viac informácií.

 4. Všetky ponuky podliehajú Podmienkam, Pravidlám spoločnosti a Športovým pravidlám.

 5. Ak je porušená akákoľvek podmienka bonusu alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania zvýšených platieb, získania stávok zadarmo, stávkového kreditu alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 si vyhradzuje právo odobrať zvýšené platby, stávku zadarmo alebo stávkový kredit ako časť takých ponúk, a/alebo zrušiť akékoľvek stávky uzavreté z prostriedkov stávky zadarmo alebo zo stávkového kreditu. Navyše, ak existuje dôkaz o takejto aktivite, bet365 si vyhradzuje právo uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky stávkového kreditu, stávky zadarmo alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
 6. bet365 si vyhradzuje právo odobrať akúkoľvek sumu bonusu, stávky zadarmo, stávkový kredit alebo zvýšené platby, ak boli udelené omylom.
 7. Všetky bonusy pre zákazníkov sú obmedzené na jednu osobu. Ak bude mať bet365 dôvodné podozrenie, že bonus alebo ponuka boli získané rovnakou osobou alebo v prospech rovnakej osoby viac ako raz, alebo skupinou ľudí, môže stiahnuť dostupnosť akéhokoľvek bonusu alebo všetkých bonusov pre akéhokoľvek zákazníka alebo skupinu zákazníkov, a/alebo zrušiť akúkoľvek stávku financovanú z bonusu alebo ponuky a odstrániť akékoľvek výhry z takejto stávky.
 8. bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny v tejto ponuke pre opravu typografických chýb alebo zlepšenie zrozumiteľnosti alebo spokojnosti zákazníkov a vyhradzuje si právo kedykoľvek zrušiť túto ponuku z právnych alebo regulačných dôvodov.
 9. Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, ich zástupcovia alebo iné agentúry, majitelia či poskytovatelia služieb alebo akékoľvek pridružené či partnerské spoločnosti sa tejto ponuky nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.