Ak máte vy alebo niekto, koho poznáte, problém s hraním a potrebujete pomoc, volajte 1-800 GAMBLER
Ako to funguje:
 1. Podajte predzápasovú stávku na vybrané stávkové ponuky pre futbalové zápasy.
 2. Pri jednoduchých stávkach platí, že ak je Váš hráč nahradený pred zapískaním polčasu, vrátime Vám vklad vo forme stávkového kreditu, pokiaľ výsledok ešte nebol určený.
 3. Ak je Váš tip súčasťou aku alebo multi stávky a Váš hráč je nahradený pred zapískaním polčasu, vyhodnotíme túto časť Vašej stávky ako zrušenú, ak výsledok stávky už nebol stanovený, a akékoľvek následné sumy k výplate zo stávky, ktorá obsahuje tento tip, vyplatíme v stávkovom kredite.
 4. Ak je vybraná stávková ponuka súčasťou stávky vytvorenej pomocou funkcie Vytvoriť stávku, a daný hráč je nahradený pred zapískaním polčasu, vrátime Vám vklad vo forme stávkového kreditu, pokiaľ výsledok ešte nebol určený.
 5. Kvalifikujúce sa stávkové ponuky sú uvedené nižšie.
Stavte si
Garancia pri nahradení v zápase je dostupná pre nasledujúce stávkové ponuky:
 • Strelec prvého gólu
 • Strelec posledného gólu
 • Kedykoľvek skórujúci hráč / Skóruje kedykoľvek
 • Strelec nasledujúceho gólu (iba prvý gól)
 • Skóruje dva alebo viac gólov / Skóruje 2 alebo viac
 • Skóruje tri alebo viac gólov / Skóruje hetrik
 • Scorecast
 • Scorecast kedykoľvek
 • Wincast
 • Timecast
 • 1. polčas - Scorecast
 • Prvý skórujúci hráč tímu
 • Posledný skórujúci hráč tímu
 • 1. hráč, ktorý dostane kartu
 • Hráč dostane kartu
 • Hráč, ktorý bude vylúčený
 • Najlepší hráč zápasu
Hlavné podmienky
 • Garancia pri nahradení v zápase je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa zákazníkov.

 • Garancia pri nahradení v zápase platí pre predzápasové stávky na ktorékoľvek stávkové ponuky uvedené vyššie (kde je to dostupné) pre ktorýkoľvek futbalový zápas. Pri jednoduchých stávkach platí, že ak je Váš hráč nahradený pred zapískaním polčasu, vrátime Váš vklad vo forme stávkového kreditu.

 • Ak je predzápasový tip na ktorékoľvek stávkové ponuky uvedené vyššie súčasťou aku alebo multi stávky a Váš hráč je nahradený pred zapískaním polčasu, daný tip vyhodnotíme ako zrušený a akékoľvek následné sumy k výplate zo stávky, ktorá obsahuje tento tip, vyplatíme v stávkovom kredite.

 • Ak je predzápasový tip na ktorékoľvek stávkové ponuky uvedené vyššie súčasťou stávky vytvorenej pomocou funkcie Vytvoriť stávku a Váš hráč je nahradený pred zapískaním polčasu, stávky podané pomocou funkcie Vytvoriť stávku budú zrušené a my vrátime Váš vklad vo forme stávkového kreditu.

 • Ak výsledok Vašej stávky bol stanovený pred nahradením Vášho vybraného hráča, alebo ak bude Vaša stávka výherná, Garancia pri nahradení v zápase neplatí a Vaša stávka bude vyhodnotená podľa našich pravidiel futbalu.

 • Garancia pri nahradení v zápase neplatí, ak bola stávka vyplatená celkovo pomocou funkcie Vyplatiť teraz. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Vyplatiť teraz bude stávka platiť na základe zostávajúcej aktívnej stávky.

 • Ak bola kvalifikačná stávka upravená použitím funkcie Upraviť stávku, aby nezahŕňala hráča, ktorý bol nahradený pred zapískaním polčasu, Garancia pri nahradení v zápase neplatí. Ak bola stávka upravená, aby zahŕňala hráča, ktorý bol následne nahradený pred zapískaním polčasu, Garancia pri nahradení v zápase bude platiť. Ak bola stávka upravená na tip naživo, Garancia pri nahradení v zápase neplatí.

Úplné podmienky
Kvalifikácia
 1. Garancia pri nahradení v zápase je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa hráčov. Úplný zoznam pre Vás dostupných ponúk nájdete po prihlásení sa na mobile alebo PC v sekcii Ponuky. bet365 uchováva záznamy o kontaktoch so zákazníkmi v súvislosti s kvalifikáciou na ponuky, a tento záznam, vrátane dátumu a času akýchkoľvek uplatnených obmedzení, bude v prípade akéhokoľvek sporu rozhodujúci.
 2. Garancia pri nahradení v zápase platí pre predzápasové stávky na ktorékoľvek stávkové ponuky uvedené vyššie (kde je to dostupné) pre ktorýkoľvek futbalový zápas. Pri jednoduchých stávkach platí, že ak je Váš hráč nahradený pred zapískaním polčasu, vrátime Váš vklad vo forme stávkového kreditu.

 3. Ak je predzápasový tip na ktorékoľvek stávkové ponuky uvedené vyššie súčasťou aku alebo multi stávky a Váš hráč je nahradený pred zapískaním polčasu, daný tip vyhodnotíme ako zrušený a akékoľvek následné sumy k výplate zo stávky, ktorá obsahuje tento tip, vyplatíme v stávkovom kredite.
 4. Ak je predzápasový tip na ktorékoľvek stávkové ponuky uvedené vyššie súčasťou stávky vytvorenej pomocou funkcie Vytvoriť stávku, a Váš hráč je nahradený pred zapískaním polčasu, stávky podané pomocou funkcie Vytvoriť stávku budú zrušené a my vrátime Váš vklad vo forme stávkového kreditu.
 5. Ak uzatvoríte stávku Víťaz/miesto na stávkovú ponuku Strelec prvého gólu a Váš tip je nahradený po prvom góle, ale pred zapískaním polčasu, časť na umiestnenie v rámci Vašej stávky Vám vrátime v stávkovom kredite.
Obmedzenia
 1. Ak výsledok pre Váš tip bol stanovený pred nahradením Vášho vybraného hráča, alebo ak bude Váš tip výherný, Garancia pri nahradení v zápase neplatí a Vaša stávka bude vyhodnotená podľa našich pravidiel futbalu.
 2. Garancia pri nahradení v zápase neplatí, ak bola stávka vyplatená celkovo pomocou funkcie Vyplatiť teraz. V prípade vyplatenia časti stávky použitím funkcie Vyplatiť teraz bude stávka platiť na základe zostávajúcej aktívnej stávky.
 3. Ak je kvalifikujúci sa tip upravený použitím funkcie Upraviť stávku, aby nezahŕňal hráča, ktorý bol nahradený pred zapískaním polčasu, Garancia pri nahradení v zápase neplatí. Ak bol tip upravený, aby zahŕňal hráča, ktorý bol následne nahradený pred zapískaním polčasu, Garancia pri nahradení v zápase bude platiť. Ak bol tip upravený na tip naživo, Garancia pri nahradení v zápase neplatí.
 4. Ak ste nový alebo kvalifikujúci sa zákazník a uzatvorili ste kvalifikujúcu sa stávku na Scorecast, Scorecast - kedykoľvek alebo Scorecast - 1. polčas a zápas sa skončí výsledkom 0-0, budete sa kvalifikovať na ponuku 0-0 peniaze späť a nie na Garanciu pri nahradení v zápase.
 5. V prípade, že Váš vybraný hráč už splnil svoju úlohu v rámci stávok Scorecast, Scorecast - kedykoľvek alebo Wincast pred nahradením a stávka bude prehrávajúca, Garancia pri nahradení v zápase nebude platiť. Napríklad, ak uzatvoríte stávku na Scorecast s presným skóre 2-0 a Váš hráč skóruje prvý gól pred nahradením, ale zápas sa skončí 1-0, Vaša stávka bude vyhodnotená ako prehrávajúca.

Použitie stávkového kreditu

 1. Stávkový kredit ako výsledok z Garancie pri nahradení v zápase sa budeme snažiť pripísať čo najskôr po nahradení. Pre stávkové ponuky Scorecast, Scorecast - kedykoľvek a Scorecast - 1. polčas pripíšeme stávkový kredit na konci zápasu. Výsledok aku alebo multi stávky závisí od výsledku ostatných tipov.
 2. Váš stávkový kredit nie je k dispozícii na výber. Akékoľvek sumy k výplate z vkladu so stávkovým kreditom budú pridané k Vášmu zostatku k výberu, avšak vklad so stávkovým kreditom nebude zahrnutý do súm k výplate. Napríklad, 20$ stávka podaná s kurzom +200 vráti výplatu 60$ (40$ výhra plus 20$ vklad), ale 20$ vklad stávkového kreditu podaný s kurzom +200 vráti čistú výplatu 40$, keďže vklad stávkového kreditu 20$ sa nevracia.
 3. Stávky môžete financovať čiastočne stávkovým kreditom a čiastočne dostupným zostatkom k výberu, avšak časť so stávkovým kreditom nebude zahrnutá do súm k výplate. Napríklad, 20$ stávka podaná s kurzom +200, financovaná 10$ stávkovým kreditom a 10$ v hotovosti, vráti výplatu 50$ (40$ výhra plus 10$ vklad v hotovosti), keďže 10$ vklad stávkového kreditu sa nevracia. Ak je stávka zrušená a mohla byť výherná (napríklad v prípade remízy), vklady stávkového kreditu nebudú vrátené. Ak je stávka zrušená a nemohla byť výherná (napríklad v prípade stávky na Výkon hráča, ktorý ani nenastúpil v zápase), vklady stávkového kreditu budú vrátené.
 4. Váš stávkový kredit prepadne a bude odstránený, ak bude Váš účet neaktívny po dobu 90 dní. Uskutočnenie vkladu, podanie športovej stávky alebo účasť na produkte Kasíno alebo inom Hernom produkte sa považuje za aktivitu na účte.
Všeobecné informácie
 1. Táto ponuka platí pre všetky stávky uzatvorené až do a vrátane 31. decembra 2022. V prípade, že bude ponuka stiahnutá pred týmto dátumom, budete o tom informovaní aspoň 30 dní v predstihu.
 2. Na výhry môže byť uplatnená zrážková daň. Pozrite si Podmienky pre viac informácií.

 3. Všetky ponuky podliehajú Podmienkam, Pravidlám spoločnosti a Športovým pravidlám.

 4. Ak je porušená akákoľvek podmienka ponuky, bonusu alebo vyhodnotenia alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania zvýšených platieb, získania stávok zadarmo, stávkového kreditu alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 si vyhradzuje právo odobrať zvýšené platby, stávku zadarmo alebo stávkový kredit ako časť takých ponúk, a/alebo zrušiť akékoľvek stávky uzavreté z prostriedkov stávky zadarmo alebo zo stávkového kreditu. Navyše, ak existuje dôkaz o takejto aktivite, bet365 si vyhradzuje právo uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky stávkového kreditu, stávky zadarmo alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
 5. bet365 si vyhradzuje právo odobrať akúkoľvek sumu bonusu, stávky zadarmo, stávkový kredit, vrátenú platbu alebo zvýhodnené platby, ak boli udelené omylom.
 6. bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny v tejto ponuke alebo vyhodnotení pre opravu typografických chýb alebo zlepšenie zrozumiteľnosti alebo spokojnosti zákazníkov a vyhradzuje si právo kedykoľvek zrušiť túto ponuku alebo vyhodnotenie z právnych alebo regulačných dôvodov.
 7. Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, ich zástupcovia alebo iné agentúry, majitelia či poskytovatelia služieb alebo akékoľvek pridružené či partnerské spoločnosti sa tejto ponuky alebo vyhodnotenia nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.
Pre hranie musíte mať nad 21 rokov.
Ak máte Vy alebo niekto, koho poznáte, problém s hraním a potrebujete pomoc, volajte
1-800 GAMBLER.
Spoločnosť Hillside (New Jersey) LLC je regulovaná Úradom pre dohľad nad hraním (Division of Gaming Enforcement) v New Jersey na základe dočasnej licencie č. 477-50
© 2001-2022 bet365. Všetky práva vyhradené.
bet365 používa cookies
Používame cookies pre poskytnutie lepších a viac personalizovaných služieb. Pre viac informácií si pozrite naše Používanie cookies.
Spravovanie cookies
Prijať
Výkonnostné cookies
Výkonnostné cookies zlepšujú užívateľský zážitok tým, že anonymne sledujú preferencie. Používajú sa interne na poskytovanie súhrnných štatistík o návštevníkoch našich webových stránok.
Prijať
Nevyhnutné cookies
Niektoré cookies sú potrebné pre fungovanie webovej stránky a nie je možné ich zakázať. Tieto zahŕňajú:
Spravovanie relácie
Spravujú informácie o relácii a umožnia užívateľom prechádzať webovou stránkou.
Funkčnosť
Umožňujú pamätať si užívateľské preferencie, napr. preferovaný jazyk, zaraďovanie typov, nastavenia médií. Sú tiež používané k zlepšeniu užívateľskej skúsenosti. Napríklad zabraňuje, aby sa užívateľovi zobrazila rovnaká správa dvakrát.
Predchádzanie podvodom
Tieto cookies ukladajú informácie, ktoré nám pomôžu zastaviť podvodné používanie webových stránok.
Tracking
Tieto cookies nám umožnia ukladať informácie o tom, ako užívatelia otvorili internetovú stránku. Toto je potrebné zaznamenať, aby sme mohli zodpovedajúcim spôsobom zaplatiť našich Partnerov.