Ak máte vy alebo niekto, koho poznáte, problém s hraním a potrebujete pomoc, volajte 1-800 GAMBLER
Ako to funguje:
 1. Podajte predzápasovú stávku na stávkovú ponuku Vyhrá zápas na dvojhry v ktoromkoľvek ATP, WTA alebo grandslamovom podujatí.
 2. Pri jednoduchých stávkach platí, že ak protivník odstúpi kvôli zraneniu, Vašu stávku vyhodnotíme ako výhernú, Váš vklad vrátime v hotovosti a výhry budú vyplatené v stávkovom kredite.
 3. Ak je tip súčasťou aku alebo multi stávky a protivník odstúpi kvôli zraneniu, Váš tip bude označený ako výherný. Ak Vaša aku alebo multi stávka bude úspešná, Váš vklad a akékoľvek výhry zo stávky, ktorá neobsahuje tento tip, budú vyplatené v hotovosti. Vďaka našej ponuke Tenis - Garancia pri odstúpení zo zápasu budú dodatočné výhry vyplatené v stávkovom kredite.
Stávky podané na hráča, ktorý odstúpi kvôli zraneniu, budú vyhodnotené ako zrušené a Váš vklad vrátime v hotovosti podľa našich pravidiel tenisu.
Stavte si
Hlavné podmienky
 • Garancia pri odstúpení zo zápasu je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa zákazníkov.

 • Garancia pri odstúpení zo zápasu platí pre predzápasové stávky na stávkovú ponuku Vyhrá zápas pre zápasy hlavného kola dvojhry v ATP, WTA alebo grandslamových podujatiach. Pri jednoduchých stávkach platí, že ak protivník odstúpi počas zápasu kvôli zraneniu, Vašu stávku vyplatíme ako výhernú, Váš vklad vrátime v hotovosti a výhry budú vyplatené v stávkovom kredite. Ak bola celá Vaša kvalifikačná stávka alebo jej časť uzatvorená zo stávkového kreditu, príslušná časť Vášho vkladu bude vrátená v stávkovom kredite a zostávajúca časť bude vyplatená v hotovosti.

 • Ak je kvalifikujúci sa tip súčasťou aku alebo multi stávky a protivník odstúpi počas zápasu kvôli zraneniu, Váš tip bude označený ako výherný. Ak Vaša aku alebo multi stávka bude úspešná, Váš vklad a akékoľvek výhry zo stávky, ktorá neobsahuje tento tip, budú vyplatené v hotovosti a dodatočné výhry budú vyplatené v stávkovom kredite. Ak bola celá Vaša kvalifikačná stávka alebo jej časť uzatvorená zo stávkového kreditu, výhry z príslušnej časti Vášho vkladu budú vrátené v stávkovom kredite a zostávajúca časť bude vyplatená v hotovosti.

 • Garancia pri odstúpení zo zápasu neplatí, keď ste použili funkciu Vytvoriť stávku. Keď je stávková ponuka Vyhrá zápas súčasťou predzápasového tipu v stávke podanej pomocou funkcie Vytvoriť stávku a ktorýkoľvek hráč odstúpi kvôli zraneniu, stávka podaná pomocou funkcie Vytvoriť stávku bude vyhodnotená ako zrušená a Váš vklad vrátime v hotovosti podľa našich pravidiel tenisu. Ak bola celá Vaša kvalifikačná stávka alebo jej časť uzatvorená zo stávkového kreditu, príslušná časť Vášho vkladu bude vrátená v stávkovom kredite a zostávajúca časť bude vyplatená v hotovosti.

 • Garancia pri odstúpení zo zápasu neplatí, ak bola stávka vyplatená celkovo pomocou funkcie Vyplatiť teraz. V prípade vyplatenia časti stávky bude Garancia pri odstúpení zo zápasu platiť pre zostávajúcu aktívnu stávku.

 • Kde bol tip upravený pomocou funkcie Upraviť stávku na predzápasový tip na stávkovú ponuku Vyhrá zápas na hráča, ktorý následne postúpi kvôli odstúpeniu, v tom prípade Garancia pri odstúpení zo zápasu bude platiť. Ak bol tip upravený pred zápasom akýmkoľvek iným spôsobom alebo pridaním tipu naživo, Garancia pri odstúpení zo zápasu nebude platiť.
Úplné podmienky
Kvalifikácia
 1. Garancia pri odstúpení zo zápasu je dostupná iba pre nových a kvalifikujúcich sa hráčov. Úplný zoznam pre Vás dostupných ponúk nájdete po prihlásení sa na mobile alebo PC v sekcii Ponuky. bet365 uchováva záznamy o kontaktoch so zákazníkmi v súvislosti s kvalifikáciou na ponuky, a tento záznam, vrátane dátumu a času akýchkoľvek uplatnených obmedzení, bude v prípade akéhokoľvek sporu rozhodujúci.
 2. Garancia pri odstúpení zo zápasu platí pre predzápasové stávky na stávkovú ponuku Vyhrá zápas pre zápasy hlavného kola dvojhry v ATP, WTA alebo grandslamových podujatiach. Pri jednoduchých stávkach platí, že ak protivník odstúpi počas zápasu kvôli zraneniu, Vašu stávku vyplatíme ako výhernú, Váš vklad vrátime v hotovosti a výhry budú vyplatené v stávkovom kredite. Ak bola celá Vaša kvalifikačná stávka alebo jej časť uzatvorená zo stávkového kreditu, príslušná časť Vášho vkladu bude vrátená v stávkovom kredite a zostávajúca časť bude vyplatená v hotovosti.
 3. Ak je kvalifikujúci sa tip súčasťou aku alebo multi stávky a protivník odstúpi počas zápasu kvôli zraneniu, Váš tip bude označený ako výherný. Ak Vaša aku alebo multi stávka bude úspešná, Váš vklad a akékoľvek výhry zo stávky, ktorá neobsahuje tento tip, budú vyplatené v hotovosti a dodatočné výhry budú vyplatené v stávkovom kredite. Ak bola celá Vaša kvalifikačná stávka alebo jej časť uzatvorená zo stávkového kreditu, výhry z príslušnej časti Vášho vkladu budú vrátené v stávkovom kredite a zostávajúca časť bude vyplatená v hotovosti.
 4. Garancia pri odstúpení zo zápasu neplatí, keď ste použili funkciu Vytvoriť stávku. Keď je stávková ponuka Vyhrá zápas súčasťou predzápasového tipu v stávke podanej pomocou funkcie Vytvoriť stávku a ktorýkoľvek hráč odstúpi kvôli zraneniu, stávka podaná pomocou funkcie Vytvoriť stávku bude vyhodnotená ako zrušená a Váš vklad vrátime v hotovosti podľa našich pravidiel tenisu. Ak bola celá Vaša stávka alebo jej časť uzatvorená zo stávkového kreditu, príslušná časť Vášho vkladu bude vrátená v stávkovom kredite a zostávajúca časť bude vyplatená v hotovosti.
Obmedzenia
 1. Garancia pri odstúpení zo zápasu neplatí pre stávky podané na kvalifikačné zápasy.
 2. Garancia pri odstúpení zo zápasu neplatí, ak bola stávka vyplatená celkovo pomocou funkcie Vyplatiť teraz. V prípade vyplatenia časti stávky bude Garancia pri odstúpení zo zápasu platiť pre zostávajúcu aktívnu stávku.
 3. Kde bola stávka upravená pomocou funkcie Upraviť stávku na predzápasovú stávku na stávkovú ponuku Vyhrá zápas na hráča, ktorý následne postúpi kvôli odstúpeniu, v tom prípade Garancia pri odstúpení zo zápasu bude platiť. Ak bol tip upravený pred zápasom akýmkoľvek iným spôsobom alebo pridaním tipu naživo, Garancia pri odstúpení zo zápasu nebude platiť.
 4. Tipy označené ako výherné vďaka ponuke Garancia pri odstúpení zo zápasu sa nebudú započítavať ako kvalifikujúce sa tipy pre Tenisový Aku bonus.

Použitie stávkového kreditu

 1. Váš stávkový kredit nie je k dispozícii na výber. Akékoľvek sumy k výplate z vkladu so stávkovým kreditom budú pridané k Vášmu zostatku k výberu, avšak vklad so stávkovým kreditom nebude zahrnutý do súm k výplate. Napríklad, 20$ stávka podaná s kurzom +200 vráti výplatu 60$ (40$ výhra plus 20$ vklad), ale 20$ vklad stávkového kreditu podaný s kurzom +200 vráti čistú výplatu 40$, keďže vklad stávkového kreditu 20$ sa nevracia.
 2. Stávky môžete financovať čiastočne stávkovým kreditom a čiastočne dostupným zostatkom k výberu, avšak časť so stávkovým kreditom nebude zahrnutá do súm k výplate. Napríklad, 20$ stávka podaná s kurzom +200, financovaná 10$ stávkovým kreditom a 10$ v hotovosti, vráti výplatu 50$ (40$ výhra plus 10$ vklad v hotovosti), keďže 10$ vklad stávkového kreditu sa nevracia. Ak je stávka zrušená a mohla byť výherná (napríklad v prípade remízy), vklady stávkového kreditu nebudú vrátené. Ak je stávka zrušená a nemohla byť výherná (napríklad v prípade stávky na Výkon hráča, ktorý ani nenastúpil v zápase), vklady stávkového kreditu budú vrátené.
 3. Váš stávkový kredit prepadne a bude odstránený, ak bude Váš účet neaktívny po dobu 90 dní. Uskutočnenie vkladu, podanie športovej stávky alebo účasť na produkte Kasíno alebo inom Hernom produkte sa považuje za aktivitu na účte.
Všeobecné informácie
 1. Táto ponuka platí pre všetky stávky uzatvorené až do a vrátane 31. decembra 2022. V prípade, že bude ponuka stiahnutá pred týmto dátumom, budete o tom informovaní aspoň 30 dní v predstihu.
 2. Na výhry môže byť uplatnená zrážková daň. Pozrite si Podmienky pre viac informácií.

 3. Všetky ponuky podliehajú Podmienkam, Pravidlám spoločnosti a Športovým pravidlám.

 4. Ak je porušená akákoľvek podmienka ponuky, bonusu alebo vyhodnotenia alebo existujú dôkazy o sérii stávok podaných zákazníkom alebo skupinou zákazníkov, z dôvodov získania zvýšených platieb, získania stávok zadarmo, stávkového kreditu alebo iných bonusov, kde výsledkom je istý zákazníkov zisk bez ohľadu na výsledok stávky, nezávisle na tom či sa jedná o jednotlivých zákazníkov alebo skupiny, bet365 si vyhradzuje právo odobrať zvýšené platby, stávku zadarmo alebo stávkový kredit ako časť takých ponúk, a/alebo zrušiť akékoľvek stávky uzavreté z prostriedkov stávky zadarmo alebo zo stávkového kreditu. Navyše, ak existuje dôkaz o takejto aktivite, bet365 si vyhradzuje právo uložiť administratívny poplatok zákazníkovi až do výšky stávkového kreditu, stávky zadarmo alebo zvýšených platieb na pokrytie administratívnych výdavkov, ktoré sa vyskytli pri identifikácii a riešení tejto aktivity.
 5. bet365 si vyhradzuje právo odobrať akúkoľvek sumu bonusu, stávky zadarmo, stávkový kredit, vrátenú platbu alebo zvýhodnené platby, ak boli udelené omylom.
 6. bet365 môže kedykoľvek uskutočniť menšie zmeny v tejto ponuke alebo vyhodnotení pre opravu typografických chýb alebo zlepšenie zrozumiteľnosti alebo spokojnosti zákazníkov a vyhradzuje si právo kedykoľvek zrušiť túto ponuku alebo vyhodnotenie z právnych alebo regulačných dôvodov.
 7. Zamestnanci, vedenie a riaditelia bet365, ich zástupcovia alebo iné agentúry, majitelia či poskytovatelia služieb alebo akékoľvek pridružené či partnerské spoločnosti sa tejto ponuky alebo vyhodnotenia nesmú zúčastniť. Rovnaké podmienky platia aj pre najbližších príbuzných týchto osôb.
Pre hranie musíte mať nad 21 rokov.
Ak máte Vy alebo niekto, koho poznáte, problém s hraním a potrebujete pomoc, volajte
1-800 GAMBLER.
Spoločnosť Hillside (New Jersey) LLC je regulovaná Úradom pre dohľad nad hraním (Division of Gaming Enforcement) v New Jersey na základe dočasnej licencie č. 477-50
© 2001-2022 bet365. Všetky práva vyhradené.
bet365 používa cookies
Používame cookies pre poskytnutie lepších a viac personalizovaných služieb. Pre viac informácií si pozrite naše Používanie cookies.
Spravovanie cookies
Prijať
Výkonnostné cookies
Výkonnostné cookies zlepšujú užívateľský zážitok tým, že anonymne sledujú preferencie. Používajú sa interne na poskytovanie súhrnných štatistík o návštevníkoch našich webových stránok.
Prijať
Nevyhnutné cookies
Niektoré cookies sú potrebné pre fungovanie webovej stránky a nie je možné ich zakázať. Tieto zahŕňajú:
Spravovanie relácie
Spravujú informácie o relácii a umožnia užívateľom prechádzať webovou stránkou.
Funkčnosť
Umožňujú pamätať si užívateľské preferencie, napr. preferovaný jazyk, zaraďovanie typov, nastavenia médií. Sú tiež používané k zlepšeniu užívateľskej skúsenosti. Napríklad zabraňuje, aby sa užívateľovi zobrazila rovnaká správa dvakrát.
Predchádzanie podvodom
Tieto cookies ukladajú informácie, ktoré nám pomôžu zastaviť podvodné používanie webových stránok.
Tracking
Tieto cookies nám umožnia ukladať informácie o tom, ako užívatelia otvorili internetovú stránku. Toto je potrebné zaznamenať, aby sme mohli zodpovedajúcim spôsobom zaplatiť našich Partnerov.