Om du, eller någon du känner, har ett spelproblem och vill ha hjälp, ring 1-800 GAMBLER
Så här fungerar det:
 1. Placera ett spel före matchstart på marknaden Matchodds (2-vägs) för valfri match i CFL fram till och med söndag den 20 november 2022.
 2. För singelspel gäller att om laget du spelat på tar ledningen med 20 poäng någon gång under matchen kommer vi betala ut ditt spel i sin helhet, oavsett om motståndarna vänder matchen och vinner.
 3. För flervalsspel, om det lag du har satsat på i marknaden Matchodds tar ledningen med 20 poäng, kommer detta val markeras som vinnare inom Mina spel och lämna de återstående valen av ditt spel levande.
Se huvudsakliga regler och villkor nedan
Spela nu
Huvudsakliga regler och villkor
 • Detta erbjudande är endast tillgängligt för nya och kvalificerade kunder.

 • Erbjudandet gäller singel- och flervalsspel placerade före matchstart på marknaden Matchodds (2-vägs) på valfri match i CFL, fram till och med söndag den 20 november 2022.

 • Erbjudandet gäller inte då en insats har stängts till fullo med funktionen Stäng spel. Då ett spel delvis har stängts i förtid (med hjälp av funktionen Stäng spel), och ditt lag leder med 20 poäng, kommer spelet att fastställas baserat på återstående aktiv insats.

 • Då ett kvalificerande spel redigeras med funktionen Ändra spel före matchens start, och ditt lag tar ledningen med 20 poäng, kommer spelet att fastställas baserat på den nya insatsen. Om ett spel har ändrats till att inkludera ett val eller ändra ett val på ett evenemang som är Liveodds gäller erbjudandet inte längre.

Fullständiga regler och villkor
Kvalificering
 1. Erbjudandet är endast tillgängligt för nya och kvalificerade kunder. Du kan se en fullständig listning av dina tillgängliga erbjudanden genom att logga in och välja sektionen Erbjudanden på mobil eller Kampanjer på dator. bet365 för register över kundkontakter i samband med erbjudandekvalificering och detta register, inklusive datum och tid för eventuella restriktioner som tillämpas, kommer att vara avgörande vid dispyter.
 2. Erbjudandet gäller singel- och flervalsspel placerade före matchstart på marknaden Matchodds (2-vägs) på valfri match i CFL, fram till och med söndag den 20 november 2022.

 3. För singelspel kommer ditt spel betalas ut i sin helhet om laget du spelat på tar ledningen med 20 poäng någon gång under matchen, oavsett det slutgiltiga resultatet.
 4. För flervalsspel, valet(n) kommer markeras som vinnare inom Mina spel och lämna de återstående valen av ditt spel levande. Om ett val tar ledningen med 20 poäng men inte vinner matchen kommer det visas som förlorat inom Historiksektionen, men behandlas som vinnare under villkoren för detta erbjudande för Tidig utbetalning.
 5. Vi har som mål att fastställa alla kvalificerade spel och kreditera belopp till ditt konto inom 15 minuter från att ditt val tar ledningen med 20 poäng.
Restriktioner
 1. Spel placerade på försäsongs- eller uppvisningsmatcher räknas inte gentemot detta erbjudande.
 2. Erbjudandet gäller inte då en insats har stängts till fullo med funktionen Stäng spel. Då ett spel delvis har stängts i förtid (med hjälp av funktionen Stäng spel), och ditt lag tar ledningen med 20 poäng, kommer spelet att fastställas baserat på återstående aktiv insats.
 3. Då ett kvalificerande spel redigeras med funktionen Ändra spel före matchens start, och ditt lag tar ledningen med 20 poäng, kommer spelet att fastställas baserat på den nya insatsen. Om ett spel har ändrats till att inkludera ett val eller ändra ett val på ett evenemang som är Liveodds gäller erbjudandet inte längre.
 4. Om ditt spel utbetalas tidigt i enlighet med det här erbjudandet görs ingen ny utbetalning om ditt val vinner matchen.
Allmänt
 1. Detta erbjudande gäller för spel placerade fram till och inklusive den 20 november 2022. I händelse av att erbjudandet dras tillbaka innan detta datum, kommer åtminstone 30 dagars förvarning ges.
 2. En källskatt kan komma att appliceras på vinster. Se Regler och villkor för fullständig information.

 3. Samtliga erbjudanden är föremål för Regler och villkor, Husets regler och Sportregler.

 4. Där något villkor för erbjudandet eller kampanjen är överträtt eller om det framkommer några bevis för att en serie spel placerats av en kund eller kundgrupp som på grund av förstärkta betalningar, gratisspel, spelkrediter eller något annat marknadsföringserbjudande resulterar i garanterad vinst för kund oberoende av utgången, antingen individuellt eller som del av en grupp, förbehåller sig bet365 rätten att återta den förstärkta betalningen, gratisspelet eller spelkrediterna i sådana erbjudanden och/eller annullera spel som finansierats med gratisspelet eller spelkrediterna. Där det finns bevis för sådan aktivitet kan bet365 dessutom komma att ta ut en administrationsavgift för kunden, upp till och med värdet av spelkrediterna, gratisspelet eller den förstärkta betalningen, för att täcka administrativa kostnader i samband med att identifiera och vidta åtgärder mot sådan aktivitet.
 5. bet365 kan komma att återta eventuella bonusbelopp, gratisspel, gratis spelkrediter eller förstärkta betalningar som har tilldelats av misstag.
 6. bet365 kan, vid valfritt tillfälle, göra mindre justeringar i denna kampanj för att korrigera skrivfel eller öka tydligheten eller kundupplevelsen och kan avsluta denna kampanj av lagliga eller regelmässiga anledningar.
 7. Anställda, chefer och direktörer på bet365, dess PR-firmor eller andra företag, licensinnehavare och licensgivare, tjänsteleverantörer och alla andra närstående bolag eller dotterbolag är inte berättigade till att delta. Samma regler gäller för de direkta familjerna till sådana personer.