Om du, eller någon du känner, har ett spelproblem och vill ha hjälp, ring 1-800 GAMBLER

Hur erbjudandet fungerar:

 • Bli medlem, gör en insättning på minst $10 och begär sedan erbjudandet.
 • För att aktivera dina gratisspel, placera ett kvalificerande spel på $1 med dina insatta belopp.
 • $200 i gratisspel kommer läggas till i ditt spelkreditsaldo när ditt spel har fastställts.
 • För att använda dem, välj bara ‘Använd spelkrediter’ på spelkupongen.

Ditt spelkreditsaldo kan användas för att placera spel utan att riskera dina egna pengar. Spelkrediter kan användas på valfria sporter på ett omfattande utbud av marknader. Ger ditt gratisspel utbetalning läggs denna till ditt uttagbara saldo, men inkluderar inte insatsen för själva gratisspelet.

Se huvudsakliga regler och villkor nedan

Huvudsakliga regler och villkor

 • Endast tillgängligt för nya kunder. En insättning på (minst $10) krävs för att delta i detta erbjudande. Du måste begära erbjudandet inom 30 dagar från att du registrerade ditt konto. När de har lösts ut kommer dina spelkrediter att finnas i saldot på ditt konto och dessa kan inte tas ut.
 • Placera kvalificerande spel för $1 eller mer för att få $200 i spelkrediter. Dina kvalificerande spel måste fastställas inom 30 dagar från det att du begärde erbjudandet. Endast kvalificerande spel placerade och fastställda efter att erbjudandet har begärts räknas gentemot utlösande av dina spelkrediter.
 • Placerade spel måste uppfylla vissa kriterier för att räknas gentemot att lösa ut spelkrediter:
  1. Minst ett val behöver ha oddset -500 eller högre.
  2. Endast den största kumulativa insatsen på ett enskilt val inom en kombination av marknader/matcher (antingen före match eller som Liveodds) kommer att räknas in i kravet på fastställda spel.
  3. Då ett spel delvis har stängts i förtid (med hjälp av funktionen Stäng spel), kommer endast den återstående insatsen att räknas.
  4. Då ett spel har ändrats med funktionen Ändra spel kommer endast den nya insatsen för det nya spelet att räknas.
  5. Fullt stängda spel, Gaming, gratisspel, annullerade spel eller Liveoddsspel som fastställs som en push räknas inte.
 • Dina spelkrediter kan inte tas ut och insatser med spelkrediter exkluderas från några utbetalningar. Eventuella utbetalningar från placerade spelkrediter kommer att läggas till på ditt uttagbara saldo. Spelkrediter kan inte användas på vissa produkter, erbjudanden/kampanjer och speltyper. Se fullständiga regler och villkor för mer information.
 • Dina spelkrediter kommer att makuleras och tas bort om ditt konto är inaktivt under 90 dagar i rad.


Fullständiga regler och villkor följer nedanför.

Fullständiga regler och villkor

Kvalificering

 1. En insättning (minst $10) krävs för att delta i detta erbjudande. Insättningen måste göras 7 dagar innan du begärt erbjudandet.
 2. Du måste begära ditt erbjudande inom trettio dagar från du registrerade kontot.
 3. Beloppet av spelkrediter som kan begäras är $200.

Lös ut dina spelkrediter

 1. Dina spelkrediter kommer att förvaras i saldot på ditt konto och dessa kan inte tas ut. För att lösa ut dina spelkrediter behöver du placera kvalificerande spel med ett totalt värde av $1 och de måste fastställas inom 30 dagar från att erbjudandet begärdes. Endast kvalificerande spel placerade och fastställda efter att erbjudandet har begärts räknas gentemot detta krav.
 2. Dina spelkrediter kommer normalt sett att finnas tillgängliga inom en timme från att kravet för fastställda spel har uppfyllts.
 3. Du kan ha fler än ett spelkreditserbjudande tillgängligt på ditt konto vid samma tidpunkt. Kvalificerande fastställda spel kommer emellertid endast att räknas mot att lösa ut ett av erbjudandena. Du kan välja vilket erbjudande som är aktivt inom sektionen Mina erbjudanden i kontomenyn.
 4. Singelspel med odds under -500 kommer inte att räknas gentemot att lösa ut spelkrediter. Flervalsspel måste innehålla minst ett val vilket har ett odds på -500 eller högre för att räknas.
 5. bet365 tillåter inte "spel på båda sidor" på en marknad eller vadhållning på flera val inom en kombination av marknader/matcher för att orättvist manipulera att lösa ut spelkrediter. Om det finns mer än en insats placerad på en kombination av marknader/matcher kommer endast den största kumulativa insatsen på ett enskilt val (antingen före match eller som Liveodds) att räknas in i kravet på fastställda spel (om du har placerat samma högsta kumulativa insats på mer än ett val kommer endast ett att räknas mot kravet på fastställda spel). Fastställda spel på andra val i samma kombination av marknad/match kommer inte att räknas mot att lösa ut dina spelkrediter. Exempelvis, skulle du ha ett spel värt $10 på att DEN Broncos slår NY Giants och ett spel på $16 att NY Giants slår DEN Broncos på marknaden Fulltidsresultat, kommer endast insatsen på NY Giants att räknas gentemot att lösa ut spelkrediter (om båda spelen var värda $10 kommer $10 att räknas gentemot att lösa ut dina spelkrediter). Om du skulle placera ytterligare ett spel på $8 på att DEN Broncos slår NY Giants, kommer den kumulativa insatsen på $18 att räknas gentemot att lösa ut spelkrediter och inte insatsen på $16 på NY Giants. Denna begränsning gäller även kombinationer av marknader/matcher där samma marknad är tillgänglig vid flera olika tillfällen inom samma match (antingen före match eller som Liveodds), till exempel Tennis - Nuvarande set – Vinnare eller Nästa game. Om du har ett spel på $10 på att Simona Halep vinner game 3 (Nästa game) mot Naomi Osaka, och har ett spel för ytterligare $4 på Simona Halep att vinna game 4 (Nästa game), kommer båda spelen att räknas gentemot att lösa ut dina spelkrediter. Om du dock placerar ett spel för $18 på Naomi Osaka att vinna game 5 (Nästa game) kommer endast de spelet att räknas gentemot kravet för fastställda spel, eftersom det är den högsta insatsen på ett val inom den kombinationen av marknader/matcher, och inte insatsen på $14 satsad på Simona Halep. Detta villkor gäller i samband med övriga restriktioner.
 6. Fullt stängda spel, Gaming, gratisspel, annullerade spel, Liveoddsspel som fastställs som en push kommer inte att räknas mot att lösa ut spelkrediter. Då ett spel delvis har stängts i förtid (med hjälp av funktionen Stäng spel), kommer endast den återstående insatsen att räknas mot att lösa ut spelkrediter. Då ett spel har ändrats med funktionen Ändra spel kommer originalinsatsen inte att räknas gentemot att lösa ut spelkrediter, utan endast den nya insatsen på det nya spelet räknas.
 7. Har du inte kvalificerande fastställda spel till värdet av $1 inom 30 dagar från att erbjudandet begärdes, kommer dina spelkrediter att gå förlorade och erbjudandet stängs.

Användning av spelkrediter

 1. Dina spelkrediter är inte uttagbara. Utbetalningar från insatser med spelkrediter kommer att läggas till på ditt uttagbara saldo, men själva insatsen i spelkrediter kommer inte att inkluderas i några utbetalningar. Till exempel, ett spel med $20 i insats placerat till oddset +200 ger en utbetalning på $60 ($40 i vinst plus $20 i insats), medan ett spel med $20 i insats placerat med spelkrediter till oddset +200 ger en nettoutbetalning på $40 eftersom insatsen på $20 i spelkrediter inte betalas tillbaka.
 2. Insatser kan delvis finansieras av dina spelkrediter, och delvis med ditt uttagbara saldo, däremot kommer spelkreditdelen av insatsen inte att inkluderas i några utbetalningar. Exempel: Ett spel värt $20 placerat till odds +200 som finansierats av $10 i spelkrediter och $10 i kontanter skulle ge en nettoutbetalning på $50 ($40 i vinster plus $10 i kontant insats) då insatsen på $10 i spelkrediter inte betalas tillbaka. Om ett spel makuleras och hade en chans att vinna (till exempel i händelse av en push) kommer insatser med spelkrediter inte återbetalas. Om ett spel annulleras och inte har haft en möjlighet att vinna (till exempel när ett spel på målgörare placeras på en spelare som sedan inte deltar i matchen) kommer insatsen med spelkrediter att återbetalas.
 3. När det gäller stängning av spel kommer värdet som visas redan ha insatsen med spelkrediter borttagen och det kommer att visa den reella utbetalningen som mottas vid stängning.
 4. Dina spelkrediter kan inte:
  • överföras till Casino eller någon annan Gaming-produkt;

  • användas som insatser på Bankers, If Bets, Reverse If Bets eller Teasers.

 5. Dina spelkrediter kommer att makuleras och tas bort om ditt konto är inaktivt under 90 dagar i rad. Göra en insättning, placera ett spel på Sport eller medverka i Casino eller någon annan Gaming-produkt anses vara aktivitet på ett konto.
 6. Spelkrediter kan användas som kvalificerande insats för följande erbjudanden:
  • 0-0 pengarna tillbaka

 7. Spel placerade med spelkrediter kommer inte att kvalificeras för följande bonusar:
  • Flervalsbonus
  • Flervalsbonus för tennis
  • Flervalsbonus för fotboll

Allmänt

 1. Detta erbjudande stängs för nya kunder kl. 06.59am ET den 2 mars 2023 och kan endast begäras av kunder som registrerar sig före denna tidpunkt (måste begäras inom 30 dagar efter registrering).
 2. Erbjudandet är endast tillgängligt för kunder bosatta i USA. Du måste vara fysiskt belägen i delstaten Colorado, New Jersey, Ohio eller Virginia för att kunna göra en insättning eller placera ett spel.
 3. En källskatt kan komma att appliceras på vinster. Se Regler och villkor för fullständig information.

 4. Samtliga erbjudanden är föremål för Regler och villkor, Husets regler och Sportregler.

 5. Där något villkor för erbjudandet eller kampanjen är överträtt eller om det framkommer några bevis för att en serie spel placerats av en kund eller kundgrupp som på grund av förstärkta betalningar, gratisspel, spelkrediter eller något annat marknadsföringserbjudande resulterar i garanterad vinst för kund oberoende av utgången, antingen individuellt eller som del av en grupp, förbehåller sig bet365 rätten att återta den förstärkta betalningen, gratisspelet eller spelkrediterna i sådana erbjudanden och/eller annullera spel som finansierats med gratisspelet eller spelkrediterna. Där det finns bevis för sådan aktivitet kan bet365 dessutom komma att ta ut en administrationsavgift för kunden, upp till och med värdet av spelkrediterna, gratisspelet eller den förstärkta betalningen, för att täcka administrativa kostnader i samband med att identifiera och vidta åtgärder mot sådan aktivitet.
 6. bet365 kan komma att återta eventuella bonusbelopp, gratisspel, gratis spelkrediter eller förstärkta betalningar som har tilldelats av misstag.
 7. Samtliga kunderbjudanden är begränsade till ett per person. Om bet365 har rimliga skäl att misstänka att bonusen eller erbjudandet har begärts av eller till förmån för samma person eller kundgrupp mer än en gång kan bet365 dra tillbaka ett eller alla erbjudanden för den enskilda kunden eller kundgruppen och/eller annullera eventuella insatser som finansierats med bonusen eller erbjudandet och radera eventuella vinster från sådana insatser.
 8. bet365 kan, vid valfritt tillfälle, göra mindre justeringar i denna kampanj för att korrigera skrivfel eller öka tydligheten eller kundupplevelsen och kan avsluta denna kampanj av lagliga eller regelmässiga anledningar.
 9. Anställda, chefer och direktörer på bet365, dess PR-firmor eller andra företag, licensinnehavare och licensgivare, tjänsteleverantörer och alla andra närstående bolag eller dotterbolag är inte berättigade till att delta. Samma regler gäller för de direkta familjerna till sådana personer.